Treść strony

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

http://schronisko-torun.oinfo.pl/


UCHWAŁA NR XVIII/216/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2016 roku.   

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-04-06 13:55
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-04-06 13:55