Treść strony


 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-29 08:59

Informacja Wójta Gminy Lubicz za 2016 r. na podstawie art. 37 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. ze zm.)

Roczne sprawozdanie opisowe:
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  sprawozdań  rocznych:  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lubicz  za  2016  r., z wykonania  planu  finansowego  za  2016  r.  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-07 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-07 14:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-07 10:11