Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Ewidencja obiektów turystycznych

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi  i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki    i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm. ).

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Lubicz

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(dotyczy gospodarstw agroturystycznych)

87-162 Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21 

tel. 56/ 62-12-100, pok. nr 31, nr tel. wew. 129

 

Urząd Gminy Lubicz

samodzielne stanowisko ds. kultury, sportu i turystyki 

(dotyczy pozostałych obiektów niehotelarskich)

87-162 Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21 

tel. 56/ 62-12-100, pok. nr 38, nr tel. wew. 139

www.lubicz.pl   

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). 

Załączniki:

1.  Wniosek o wpis do ewidencji

2.  Opis obiektu 

3.  Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.

4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Informacje na temat opłat:

postępowanie nie podlega opłatom 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku 

Uwagi:

1.  Na terenie Gminy Lubicz ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Wójt Gminy Lubicz.

2. Dokumentację należy złożyć: w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu  Dolnym ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy Lubicz o następujących zmianach: 

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Pliki do pobrania:

Banery

Stopka