Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja

Informuję, że na terenie Województwa Kujawsko–Pomorskiego  nie został określony termin wprowadzenia zakazu palenia paliwem stałym w kotłowniach lokalnych. Zgodnie z wprowadzoną w sierpniu 2015 nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w ramach tzw. "ustawy smogowej" sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Sejmiki też będą mogły uchwalić  zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie a także granice obszaru objętego ograniczeniami. Sejmik będzie mógł również ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku oraz określić rodzaje podmiotów bądź  instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-10-24 13:23


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Lubiczu wraz z  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizują wyjazd szkoleniowy  dla  rolników.

1.Ochrona środowiska - estetyzacja zagrody wiejskiej,  

Wyjazd - szkolenie odbędzie się w dniu 23 września 2016  r.(piątek),

Zgłoszenia przyjmuje P. Danuta Suchorzyńska Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska do dnia 22 09.2016 r.

Organizatorzy

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2016-09-19 14:39


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceWójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Banery

Stopka