Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie odwołania i powołania konsultanta – przedstawiciela Gminy Lubicz ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2017

 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej  Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Złotorii od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego”


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie: wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawie przedłużenia pani Wiesławie Geras powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Złotorii


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu  Górnym pani Elżbiecie Światowskiej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu  Górnym pani Joannie Ardanowskiej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup  podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na zakupy inwestycyjne


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 lipca 2017 roku w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  prowadzenie  dzienników  lekcyjnych  w klasach dotychczasowego gimnazjum, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej. 
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dofinansowania w formie dotacji  do  demontażu,  transportu  i utylizacji  wyrobów  zawierających  azbest  pochodzących  z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  krótkoterminowego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.27.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.26.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 roku w  sprawie  zatwierdzenia  konkursu  na  kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.25.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2016 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.24.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 0050.1.22.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Publicznego  „Chatka  Puchatka”  w Lubiczu Górnym 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.23.2017

WÓJT GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.21.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.22.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 czerwca 2017 roku w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Publicznego  „Chatka  Puchatka” w Lubiczu Górnym 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.21.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 czerwca 2017 roku w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do przeprowadzenia  konkursu na kandydata  na stanowisko  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Kościuszki w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 06 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę używanego, średniego samochodu pożarniczego typu GBA”.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.19.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.18.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne. 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 maja 2017 roku w  sprawie  ogłoszenia  konkursów  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  niektórych publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.15.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 15 maja 2017 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu  dokonania  wyboru  ofert  na  realizację zadania publicznego  z  zakresu  Profilaktyki  Uzależnień  i  Przeciwdziałania  Patologiom społecznym na terenie Gminy Lubicz w roku 2017.


ZARZĄDZENIE NR  0050.1.14.2017  

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.13.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2017 roku


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.12.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego złożonych do dnia 31 marca 2017 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  sprawozdań  rocznych:  z  wykonania  budżetu  Gminy  Lubicz  za  2016  r., z wykonania  planu  finansowego  za  2016  r.  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2017 w sprawie przekazania nakładów poniesionych na modernizacje budynku świetlicy w Mierzynku Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/18 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  do Przedszkola  Publicznego  „Chatka Puchatka”  w  Lubiczu Górnym,  oddziałów  przedszkolnych oraz  klas  pierwszych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2017

Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej  


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2017 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu dokonania  wyboru  ofert  na  realizację  zadania publicznego z zakresu kultury – rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie odwołania i powołania konsultanta – przedstawiciela Gminy Lubicz ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.3.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2017 roku w  sprawie  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia "Programu Sportu i Rekreacji w gminie Lubicz"

Banery

Stopka