Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


XXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 sierpnia 2017r.


UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXVI/478/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXVI/477/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023


UCHWAŁA NR XXXVI/476/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA NR XXXVI/475/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

UCHWAŁA NR XXXVI/474/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXVI/473/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXXVI/472/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXVI/471/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XXXVI/470/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości  Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXVI/469/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.


UCHWAŁA NR XXXVI/468/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r.


UCHWAŁA NR XXXVI/467/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.


UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017-2020.


UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz.


XXXV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 czerwca 2017r.


UCHWAŁA NR XXXV/463/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXV/462/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXV/461/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu


UCHWAŁA NR XXXV/460/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo


UCHWAŁA Nr XXXV/459/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. ”Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.


UCHWAŁA NR XXXV/458/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”


UCHWAŁA NR XXXV/457/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji „ Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXV/456/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13.


Uchwała Nr XXXV/455/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr XXXV/454/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie    nabycia  nieruchomości  gruntowej  położonej 
w miejscowości Grębocin 


UCHWAŁA Nr XXXV/453/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXV/452/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXV/451/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXV/450/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA Nr XXXV/449/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA Nr XXXV/448/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA Nr XXXV/447/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.


UCHWAŁA Nr XXXV/446/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXXV/445/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR XXXV/444/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko.


UCHWAŁA NR XXXV/443/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2016


UCHWAŁA NR XXXV/442/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok


XXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 maja 2017r.


UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 

RADY GMINY LUBICZ  z dnia 26 maja 2017 r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 


UCHWAŁA NR XXXIV/440/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/439/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIV/438/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA XXXIV/437/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce


UCHWAŁA NR XXXIV/436/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA Nr XXXIV/435/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno


UCHWAŁA Nr XXXIV/434/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.


UCHWAŁA Nr XXXIV/432/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXXIV/431/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.


UCHWAŁA Nr XXXIV/430/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA Nr XXXIV/429/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino.


UCHWAŁA Nr XXXIV/428/2017

 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr XXXIV/427/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


UCHWAŁA Nr XXXIV/426/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.


XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 kwietnia 2017r.


UCHWAŁA NR XXXIII/425/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 


UCHWAŁA NR XXXIII/424/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/423/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek


UCHWAŁA NR XXXIII/422/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018


UCHWAŁA Nr XXXIII/421/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno


UCHWAŁA Nr XXXIII/420/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


UCHWAŁA Nr XXXIII/419/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynku


UCHWAŁA Nr XXXIII/418/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA Nr XXXIII/417/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXIII/416/2017

 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXIII/415/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA Nr XXXIII/414/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXXIII/413/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.


UCHWAŁA NR XXXIII/412/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2016
XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017r.


UCHWAŁA NR XXXII/411/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 


UCHWAŁA NR XXXII/410/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 


UCHWAŁA NR XXXII/409/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.


UCHWAŁA NR XXXII/408/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/406/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia.


UCHWAŁA NR XXXII/405/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek.


UCHWAŁA NR XXXII/404/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku.


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXXII/401/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019.


UCHWAŁA NR XXXII/400/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXII/399/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXII/398/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki.


UCHWAŁA NR XXXII/397/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


UCHWAŁA NR XXXII/396/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku


UCHWAŁA NR XXXII/395/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA Nr XXXII/394/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w  sprawie  obciążenia  służebnością  gruntową  nieruchomości  położonej  w miejscowości Lubicz Górny 


UCHWAŁA Nr XXXII/393/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 


UCHWAŁA Nr XXXII/392/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Złotoria 


UCHWAŁA NR XXXII/391/2017 

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 
w miejscowości Lubicz Dolny XXXI Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017r.


UCHWAŁA NR XXXI/390/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 


UCHWAŁA NR XXXI/389/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

 


UCHWAŁA NR XXXI/388/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


UCHWAŁA NR XXXI/387/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


UCHWAŁA NR XXXI/386/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/385/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo


UCHWAŁA Nr XXXI/384/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR XXXI/383/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


UCHWAŁA NR XXXI/382/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XXXI/381/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 


UCHWAŁA NR XXXI/380/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu XXX Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017r.


UCHWAŁA NR XXX/379/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/378/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.


UCHWAŁA NR XXX/377/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.


UCHWAŁA NR XXX/376/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-Złotoria-Osiek”


UCHWAŁA NR XXX/375/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. o  zmianie  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 


UCHWAŁA NR XXX/374/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną


UCHWAŁA Nr XXX/373/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogówko


UCHWAŁA Nr XXX/372/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 


UCHWAŁA NR XXX/371/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w spawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/370/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXX/369/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017r. uchylająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia dotacji  celowej  Województwu  Kujawsko-Pomorskiemu  na  przygotowanie  i  realizację dróg dla  rowerów  w  ramach  zadania pn.”Poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  życia mieszkańców  oraz  wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.


UCHWAŁA NR XXX/368/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Banery

Stopka