Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.12.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 września 2017 r.  w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.11.2017 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na   stanowiska inspektora i podinspektora w Referacie Organizacyjnym 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.10.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na  stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.9.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie obiektów inwentarzowych znajdujących się na terenie kompleksu sportowo -rekreacyjnego w Grabowcu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.8.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 maja 2017 roku w  sprawie:  powołania  komisji  w  celu  dokonania  wyboru  oferty  do  realizacji  zadania publicznego  w  zakresie  wykonania  demontażu,  transportu  i  przekazania  do  utylizacji materiałów  budowlanych  zawierających  azbest,  pochodzących  z  obiektów  budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2017 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.7.2017

 
WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i
dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.6.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 marca 2017 r. w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu  dokonania  wyboru  ofert  na  realizację  zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2017 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


Zarządzenie Nr 0050.2.5.2017

Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Referat Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Lubicz oraz nadania regulaminu prac  komisji.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.4.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.3.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.1.2017

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30.01.2017 r. zmieniające zarządzenie Nr ORG.0050.2.1.2016  z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz

Banery

Stopka