Menu

Ułatwienia dostępu

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

SEKRETARZ GMINY
Teresa Gryciuk
pokój nr 15
tel. 56 621 21 00 
e-mail sekretarz@lubicz.pl

REFERATY
•    Finansowy (FIN)
skarbnik gminy - Grażyna Dąbrowska
pokój nr 32
tel. 56 621 21 05
e-mail skarbnik@lubicz.pl
•    Gospodarki Przestrzennej (GP)
kierownik - Marek Pilewski
pokój nr 29
tel. 56 621 21 16
e-mail planowanie(at)lubicz.pl
e-mail gp(at)lubicz.pl

•    Organizacyjny (ORG)
kierownik - Marzena Robaczewska
pokój nr 23
tel. 56 621 21 14
e-mail m.robaczewska@lubicz.pl
•    Podatkowy (POD)
kierownik - Magdalena Lisewska
pokój nr 37
tel. 56 621 21 37
e-mail podatki@lubicz.pl
•    Promocji i Rozwoju (PR)
kierownik - Donacjusz Anzel
pokój nr 7, budynek B
tel. 56 674 40 15
e-mail rozwoj(at)lubicz.pl
•    Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)
kierownik - Mirosław Górski
pokój nr 31
tel. 56 621 21 29
e-mail osw@lubicz.pl
•    Gospodarki Odpadami (GO)
kierownik - Dorota Kamińska
pokój nr 1
tel. 56 621 21 28
e-mail go@lubicz.pl
•    Audytu i Kontroli (AK)
kierownik - Izabela Kubiak
pokój nr 26
tel. 56 621 21 12
     
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
•    Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego (USC)
kierownik USC - Barbara Zarębska
pokój nr 6, budynek B
tel. 56 674 40 14
e-mail usc@lubicz.pl
zastępca kierownika USC - Barbara Wiertel
pokój nr 5, budynek B
tel. 56 674 40 13
e-mail dowody(at)lubicz.pl
•    Obsługi Prawnej (OP)
Anna Kaszubowska
Rafał Olewicz
pokój nr 19
tel. 56 621 21 07
e-mail radca@lubicz.pl
•    Kultury, Sportu i Turystyki (KST)
Monika Lewandowska
pokój nr 3
tel. 56 621 21 39
e-mail kultura@lubicz.pl
•    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PA)/ Archiwista (AR)
Dorota Balejko
pokój nr 3
tel. 56 621 21 38
e-mail pa@lubicz.pl
•    Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Zagrożeń i Ochrony P. Pożarowej (OC)
Bogdan Jasnowski
pokój nr 26
tel. 56 621 21 12
e-mail oc@lubicz.pl
•    Informacji Niejawnych - Pełnomocnik Ochrony (POIN)
Irena Nowakowska
pokój nr 5
tel. 56 621 21 06
e-mail edg@lubicz.pl

Banery

Stopka