Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Drogi na terenie gminy Lubicz, w zależności od kategorii, administrowane są przez różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za ich stan, remonty, przebudowę i bieżące utrzymanie. Dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag, skarg i wniosków do odpowiednich instytucji.

Wykaz zarządców dróg znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Lubicz przedstawiamy w poniższym zestawieniu:

DROGI KRAJOWE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 323 45 00, e-mail sekretariat_bud@gddkia.gov.pl

Rejon Dróg Krajowych w Toruniu

ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tel. 56 658 40 60, e-mail rdk_torun@gddkia.gov.pl

1. Autostrada  - A1

2. Toruń – Warszawa - droga nr 10

3. Toruń – Olsztyn - droga nr  15

4. Bydgoszcz – Toruń - Lubicz Dolny - droga nr  80

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz     
tel. 52 370 57 14,  e-mail zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl


Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu 

ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel.  56 664 40 35, e-mail rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

1. Lubicz – Złotoria - droga nr 657

2. Złotoria – Grabowiec  - droga nr 654

3. Lubicz – Grębocin  - droga nr 552

4. Brzeźno – Turzno  - droga nr 646

5. Lubicz Dolny - ul. Kolejowa  - droga nr 572            

DROGI POWIATOWE

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,

ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel. 56 664 47 75, e-mail pzdtorun@wp.pl

1. Lubicz Górny – Brzeźno  (przez Młyniec Drugi)  - droga nr 2009

2. Lubicz Dolny – Turzno  (przez Rogówko, Rogowo) - droga nr 2010

3. Gronowo – Turzno (przez Gronówko)  - droga nr 2030

4. Toruń – Młyniec Pierwszy (przez Jedwabno) - droga nr 2035

5. Krobia – Młyniec Drugi  - droga nr 2036

DROGI GMINNE

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A,  87-162 Lubicz

tel. 56 678 27 09, e-mail drogi@lubicz.pl.

Banery

Stopka