Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Zarządzenie Nr FIN-0152/1/03 z dnia 20.01.2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Lubicz na 2003 r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr 0152/TIN/1a/2003 z dnia 28 stycznia 2003r . w sprawie nominowania członków Komisji Przetargowej dla rozpatrzenia złożonych ofert w ramach Działania 3 Programu SAPARD na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Brzezinko gm. Lubicz.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN/7/03 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2003 r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr ORG-0152/8/2003 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Lubicz
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN-0152/9/03 z dnia 02.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2003 r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN-0152/10/03 z dnia 31.07.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2003 r.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 31.07.2003
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr OŚK.0152-12/03 z dnia 09.10.2003 r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 09.10.2003
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN 0152-13/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2003 r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN-0152-14/03 z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN 0152 – 15/03 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie: powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pól spisowych.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36
Zarządzenie Nr FIN. 0152-16/03 z dnia 23.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2003 r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:36

Banery

Stopka