Treść strony

Zarządenie Nr 1/ORG/02 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie powołania zastępcy wójta
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
decyzja Nr ORG/0151/1/02 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia zastępcy wójta prowadzenia niektórych spraw.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zazrądzenie Nr 1/ORG/A/02 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie powołania zastępcy wójta
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zarządzenie Nr 4/2002 z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz 2002r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zarządzenie Nr 4A/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2002r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr ORG/II/5/2002 z dnia 27 listopada 2002r
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr 6/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Gminy Lubicz nr XL/94/02 z dnia 2 października 2002r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/02 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji stanu składników majątku
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr 8/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Lubicz na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr 9/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania ulepszenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Lubicz przekazanego w zarząd Zespołowi Szkół nr 2 w Grębocinie.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zarządzenie Nr FIN-0152/9A/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz 2002r.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr 10/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Lubicz na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr 0151/ORG/11/2002 z dnia 31 grudnia 2002r
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr TIN/0151/12/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania Spółce z o.o. „elwik” w Lubiczu gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr ORG/0121/13/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. o zmianie decyzji w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Lubiczu
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Zarządzenie Nr 0152-15/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
Decyzja Nr FIN-0151/16/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Drogi gminne”
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-08-16 11:38