Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


III Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 grudnia 2014r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA NR III/25/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr III/24/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA NR III/23/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr III/22/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Chabrowa" w miejscowości Grębocin

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr III/21/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectach Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr III/20/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


II Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 11 grudnia 2014r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA   Nr II/19/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia  11 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/18/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Letnia” w miejscowości Złotoria.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/13/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/12/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/11/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin i Jedwabno – tereny komercyjne.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/10/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/680/2014 z dnia 17 października 2014 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronówko.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


I Sesja Rady Gminy Lubicz
z dnia 1 grudnia 2014r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04


Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-04 13:04

Banery

Stopka