Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Wybierz stronę (w menu po lewej, w BIP u góry) aby otrzymać szczegółowe informacje.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


IV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02

UCHWAŁA NR IV/38/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2010 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/37/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/36/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2010 i 2011.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/35/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy Lubicz, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr IV/34/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/33/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/32/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubiczu Górnym oraz obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


UCHWAŁA Nr IV/31/10 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


III Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/30/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2010 r.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/29/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o: przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  osób prawnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/28/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/27/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia wójta gminy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/26/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Handlowa” w miejscowości Lubicz Górny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/25/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/24/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Lubicz na lata 2010 – 2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/23/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/342/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/22/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy Lubicz z dnia  20 grudnia  2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Publiczne Przedszkole ”Chatka Puchatka”  w Lubiczu Górnym”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Lubicz z dnia  20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Młyniec Pierwszy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Młyniec Pierwszy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


II Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 03 grudnia 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zobowiązań w zakresie budowy i rozbudowy dróg gminnych, o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Lubicz na 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


I Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02


Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-11 13:02

Banery

Stopka