Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Działka nr 339 w Lubiczu Górnym

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 339, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032095/5.

Powierzchnia: 0,0158 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym – zabudowa produkcyjno-usługowa (93 U/MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 13.550,00 zł

Wadium: 1.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Z uwagi na kształt i powierzchnię działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 24.06.2019 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w przeddzień przetargu, tj. w dniu 27.06.2019 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 24.06.2019 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 7. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 8. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (


Działka nr 339 w Lubiczu Górnym)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-24 11:02

Działka nr 232/17 w Złotorii

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 232/17 w Złotorii

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00028954/4

Powierzchnia nieruchomości: 6291 metrów kwadratowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na piętrze

Cena wywoławcza (z VAT): 625.000

Wadium: 60.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  4 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty 
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Działka nr 232/17 w Złotorii)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 11:31
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 08:21

Położenie nieruchomosći

 • Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 11:44
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:12
 • RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO Proszę kliknąć obrazek aby...
  RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 12:02
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:12
 • Proszę kliknąć obrazek aby przejść do geoportalu krajowego.
  Proszę kliknąć obrazek aby przejść do geoportalu krajowego.
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 12:10

drukuj (Położenie nieruchomosći)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 11:33

Banery

Stopka