Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Działka nr 232/17 w Złotorii

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 232/17 w Złotorii

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00028954/4

Powierzchnia nieruchomości: 6291 metrów kwadratowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na piętrze

Cena wywoławcza (z VAT): 625.000

Wadium: 60.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  4 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty 
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Działka nr 232/17 w Złotorii)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 11:31
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 08:21

Położenie nieruchomosći

 • Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 11:44
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:12
 • RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO Proszę kliknąć obrazek aby...
  RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 12:02
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:12
 • Proszę kliknąć obrazek aby przejść do geoportalu krajowego.
  Proszę kliknąć obrazek aby przejść do geoportalu krajowego.
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-04-03 12:10

drukuj (Położenie nieruchomosći)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-04-03 11:33

Działka nr 137/14 w Krobi

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 137/14 w Krobi

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4

Powierzchnia nieruchomości: 1238 metrów kwadratowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza (z VAT): 52.000

Wadium: 5.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Terminy poprzednich przetargów: 04.05.2017, 30.10.2017, 22.02.2018, 02.07.2018, 30.10.2018, 03.01.2019

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  16 kwietnia 2019 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty                                                                               
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Działka nr 137/14 w Krobi)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-03-18 11:03
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 11:06

Położenie nieruchomości

 • Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  Proszę kliknąć obrazek aby uzyskać powiększenie
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-03-18 11:10
 • Możliwość zabudowy
  Możliwość zabudowy
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-03-18 11:14
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 11:16
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-03-18 11:18
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 11:18
 • Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500
  Fragment mapy zasadniczej w skali 1:500
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-03-18 11:20
 • Proszę kliknąć obrazek aby zobaczyć nieruchomość w...
  Proszę kliknąć obrazek aby zobaczyć nieruchomość w geoportalu krajowym
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-03-18 12:01
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 12:04

drukuj (Położenie nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-03-18 11:08

Banery

Stopka