Menu

Ułatwienia dostępu

 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21,
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-maila,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu z okazji ich święta składamy wyrazy szczerego uznania za niezwykłe zaangażowanie w sprawy mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy za niesienie pomocy, otwartość na potrzeby mieszkańców, a także interesujące inicjatywy wspierające i pozwalające zapomnieć o codziennych problemach.

W Dniu Pracownika Socjalnego życzymy Państwu satysfakcji z tej niełatwej pracy, docenienia i życzliwości.

 

Przewodnicząca rady Hanna Anzel                       Wójt Marek Olszewski 

 

 • Władze gminy Lubicz składają życzenia z okazji Dnia...
 • Władze gminy Lubicz składają życzenia z okazji Dnia...
 • Władze gminy Lubicz składają życzenia z okazji Dnia...

Trwają prace nad projektowaniem ścieżki

- Ścieżka rowerowa w Złotorii powinna biec ulicą 8 Marca – nalegał wójt gminy Lubicz Marek Olszewski. Propozycja projektantów była inna, ale po spotkaniu w Urzędzie Gminy Lubicz koncepcja ma być ponownie przemyślana.  

Rozpoczęły się prace projektowe nad dokumentacją budowy ścieżki pieszo-rowerowej ze Złotorii przez Nową Wieś do Lubicza Górnego. W związku tym, że ścieżka będzie przebiegać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, budowa ta zostanie prowadzona wspólnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz gminę Lubicz. Pomysłodawcą budowy ścieżki był jednak wójt gminy Lubicz.

 - Od lat rośnie ruch samochodów na tej trasie, gdyż wielu kierowców, chcąc omijać korki w Lubiczu Górnym i Dolnym wybiera drogę do i z Torunia właśnie przez Złotorię oraz Nową Wieś – mówi wójt Marek Olszewski. - A to naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów z tych wsi. W związku z tym mieszkańcy wielokrotnie dawali wyraz swemu niezadowoleniu. Od wielu lat urząd gminy monitował więc zarządcę tej drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, aby problem ten rozwiązać. Wreszcie, gdy pojawiła się szansa na pozyskanie pieniędzy unijnych z funduszu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przekonałem Zarząd Dróg Wojewódzkich i powiat toruński do wspólnych starań o  wybudowanie tej ważnej ścieżki. To znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszych wsi, przez które przebiega droga nr 657.

Zakończenie etapu projektowego zaplanowano na przełomie kwietnia i maja  2018 roku. Zaraz potem Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi, w porozumieniu z gminą i powiatem, zamierza wystąpić o dofinansowanie inwestycji w ramach wspomnianego ZIT-u. Równolegle zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy ścieżki. Jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, jej budowa powinna rozpocząć się jeszcze pod koniec 2018 roku.

Jak będzie wyglądał przebieg trasy? Projektanci pracowali nad wariantem ścieżki, który rozpoczyna się w Złotorii koło kościoła, biegnie przez centrum wsi wzdłuż drogi wojewódzkiej i dalej przez Nową Wieś, aż do Lubicza Górnego.

17 listopada w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się spotkanie dotyczące szczegółów przebiegu trasy ścieżki. Najwięcej dyskusji wzbudziło usytuowanie traktu w samej Złotorii. Biuro projektowe zaproponowało, aby biegł on ul. Toruńską, która na odcinku od kościoła do ośrodka zdrowia zostałaby zamieniona na jednokierunkową.

Sołtys Złotorii Barbara Kisielewska wskazywała inną trasę. – Usytuowanie ścieżki na jednokierunkowej Toruńskiej jest dla nas mieszkańców nie do przyjęcia – mówiła. – Natomiast przy ul. 8 Marca znajduje się park, gdzie ludzie wypoczywają, więc puszczenie tamtędy ruchu z Toruńskiej jest niedopuszczalne, a rowerowego jak najbardziej wskazane.

Także wójt Marek Olszewski nalegał, by ścieżka w Złotorii prowadziła przez mostek na Drwęcy, wzdłuż ul. Pomorskiej, 8 Marca i dalej łączyła się z drogą wojewódzką. Ostatecznie zdecydowano, że opracowaniu takiej właśnie trasy mają skupić się projektanci. Teraz trzeba jeszcze postarać się o usunięcie przeszkód formalnych, które dotąd nie pozwalały biuru projektowemu na pracą nad ścieżką według koncepcji gminy Lubicz.

Dalej, jadąc od Złotorii ścieżka znajdzie się po lewej stronie, a za wiaduktem przez Nową Wieś pobiegnie po prawej. Zakończenie traktu przewidziano w Lubiczu Górnym przy włączeniu ulicy Komunalnej do drogi krajowej nr 10. Cała trasa to ok. 7,7 km.

drukuj (Trwają prace nad projektowaniem ścieżki)

 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...
 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...
 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...
 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...
 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...
 • Spotkanie w sprawie projektu ścieżki rowerowej przez Nową...

W grudniu rozpoczną się prace na Bankowej

15 listopada w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się podpisanie umowy na przebudowę ul. Bankowej w Lubiczu Górnym. Ulicę wybuduje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inwestycyjne S.A. z Torunia. Ulica powinna być gotowa w maju przyszłego roku.

Roboty w centrum Lubicza Górnego rozpoczną się w grudniu od usunięcia kolizji przeszkadzających w inwestycji, czyli przebudowy urządzeń podziemnych oraz przełożenia urządzeń teletechnicznych i energetycznych.

- Potem czekają nas prace przygotowawcze, łącznie z przebudową chodników, a także modernizacja skrzyżowania ul. Bankowej i Piaskowej – informuje wójt Marek Olszewski.

Zakres tegorocznych robót zależy od warunków atmosferycznych.

W przyszłym roku na ul. Bankowej będzie wymieniana podbudowa, na której zostanie położona nawierzchnia bitumiczna.

Inwestycja zgodnie z umową powinna być zrealizowana do 15 maja 2018 r. Jej koszt wyniesie ponad 1,6 mln zł.

drukuj (W grudniu rozpoczną się prace na Bankowej)

Przydomowe ogrody tworzone z pasją

Na terenie naszej gminy odbyła się XVII edycja konkursu „Piękna zagroda”. To m.in. laureatom tych konkursów nasza gmina wygląda coraz ładniej. W tym roku na najwyższym stopniu podium stanęli mieszkańcy Grębocina, Mierzynka i Rogówka.

- Nasza gmina wygląda coraz ładniej nie tylko dzięki dużym inwestycjom, ale także państwu, ponieważ staracie się o to w sposób szczególny, dbając o swoje posesje – mówił wójt Marek Olszewski podczas rozstrzygnięcia gminnego etapu konkursu.

Latem zgłoszone posesje odwiedziła komisja w składzie: Marek Gliszczyński i Danuta Staniszewska, reprezentujący Radę Gminy Lubicz, Karina Wroniecka z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży oraz Danuta Suchorzyńska z Urzędu Gminy Lubicz.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 13 listopada w Urzędzie Gminy Lubicz. W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową – gospodarstwo rolne nagrody podium zdobyli: Jadwiga i Ryszard Górnaccy z Grębocina oraz Jadwiga i Zbigniew Rafińscy z Mierzynka, II – Anna i Andrzej Chmielowie z Rogowa, Małgorzata i Stanisław Ciupakowie z Gronowa oraz Ryszard Kołtun z Brzeźna, a III – Maria i Andrzej Kowalscy z Grębocina.

W kategorii na najbardziej zadbaną działkę ogrodniczą – ogródek przydomowy podium wygląda następująco: I miejsce Joanna i Sławomir Skrzynieccy z Grębocina oraz Teresa i Roman Pośpiechowie ze Złotorii, a także Katarzyna i Dariusz Kamińscy z Brzezinka, II miejsce zdobyły cztery małżeństwa: Dorota i Zbigniew Kuszyńscy z Jedwabna, Danuta i Marek Filingierowie z Nowej Wsi, Iwona i Jacek Nowakowscy z Gronowa, Sylwia i Stanisław Kijanka z Lubicza Górnego, III natomiast – Mirosława i Ryszard Janowscy.

Danuta Wilińska, kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chełmży mówiła: - Cieszę się, że państwo nie tylko zmieniacie swoje otoczenie, ale także motywujecie sąsiadów, którzy mogą podejrzeć wasze działania i je naśladować.

drukuj (Przydomowe ogrody tworzone z pasją)

 • Podsumowanie konkursu "Piękna zagroda" w gm. Lubicz
 • Podsumowanie konkursu "Piękna zagroda" w gm. Lubicz
 • Podsumowanie konkursu "Piękna zagroda" w gm. Lubicz

Rolnicy walczyli o puchar wójta

Gospodarze z powiatu toruńskiego rywalizowali w XXVII olimpiadzie wiedzy rolniczej dla młodych rolników w Rogówku. Jej organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współpracy z gminą Lubicz.

Zawodnicy walczyli o puchar wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Wiedza rolników była bardzo szczegółowa, a walka niezwykle wyrównana.

 

Zwycięzców wyłoniła dopiero dogrywka ustna. Ostatecznie I miejsce zajął Paweł Gerc z Zębowa, II Krzysztof Chachaj z Łążyna, a III Mirosław Trzpil z Brąchnówka.

drukuj (Rolnicy walczyli o puchar wójta)

 • Olimpiada rolnicza w Rogówku
 • Olimpiada rolnicza w Rogówku
 • Olimpiada rolnicza w Rogówku

Decyzje wyrównujące wysokość podatków

Informujemy, że w związku z przeprowadzoną przez starostę powiatowego w Toruniu modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, zmianie uległa klasyfikacja niektórych gruntów i budynków.

Uprawnienia do modernizacji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych nadaje staroście art. 24a prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiana klasyfikacji wpływa na zastosowanie określonych stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a organ podatkowy, czyli wójt ma obowiązek wydać decyzje podatkowe za lata wcześniejsze, jeśli zmiany w rejestrze gruntów i budynków zostały zaktualizowane za wcześniejsze okresy.

W przypadku gminy Lubicz zmiany mają zastosowanie od 2015 roku. Z uwagi na powyższe wójt nadal wystawia decyzje wyrównujące wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, aktualnie za rok 2015, 2016 i 2017. Dla podatników oznacza to, że wysokość podatku za te lata może albo wzrosnąć, albo zmaleć.

Informacje na temat poszczególnych zmian klasyfikacji gruntów i budynków można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Lubicz – Referat Podatkowy (pokój 27, II piętro). 

 

drukuj (Decyzje wyrównujące wysokość podatków)

Nie wolno spalać śmieci w domach

Przypominany wszystkim mieszkańcom gminy Lubicz, iż spalanie śmieci w domowych piecach czy kotłowniach jest zabronione. Łamiemy prawo, niszczymy przyrodę, w której żyjemy, a przede wszystkim trujemy siebie.

Niektórzy mieszkańcy w okresie letnim gromadzą zużyte opakowania, tworzywa sztuczne, a w sezonie grzewczym traktują je jako materiał opałowy. Często wyjście na spacer, szczególnie wieczorem, jest niemożliwe ze względu na duszący i śmierdzący dym z kominów naszych sąsiadów.

Odpady w zwykłych piecach spalane są w niskich temperaturach, co powoduje zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu może nawet uszkodzić płuca. Domowe kominy nie posiadają filtrów, dlatego do powierza z dymem przedostają się rakotwórcze dioksyny, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór - to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych.

Spalając odpady łamiemy prawo, niszczymy przyrodę, w której żyjemy, a przede wszystkim trujemy siebie.

drukuj (Nie wolno spalać śmieci w domach)

Zatroszczmy się o starszych. Potrzebują nas

Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba Alzheimera -  to tylko niektóre choroby wiążące się z wiekiem dojrzałym. Niełatwe dla dotkniętych nimi osób, ale również dla ich rodzin. Jak sobie z tym radzić? W gminie Lubicz odbyła się konferencja na ten temat.

„Wspieram świadomie” to kolejna w ostatnich latach konferencja profilaktyczna, która porusza problemy wieku starczego. – Bardzo ciekawa, pouczająca, interesująca – komentowali mieszkańcy, którzy wzięli w niej udział.

- Wiek starszy wiąże się z różnymi poważnymi chorobami, o których powinniśmy wiedzieć jak najwięcej – mówiła sekretarz Teresa Gryciuk. 

Na początek o najczęstszych dolegliwościach osób dojrzałych opowiedziała pielęgniarka Mirosława Jastrzębska. Temat dotyczy dużej grupy społeczeństwa, ponieważ prawie 7 mln Polaków dziś ma ponad 60 lat. Wielu z nich cierpi na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, chorobę Alzheimera czy Parkinsona, dlatego warto edukować się, jak postępować z chorym w takich trudnych sytuacjach. Broszurę na ten temat można otrzymać w lubickim GOPS-ie. – Poza tym, żeby na starość życie upłynęło w zdrowiu, trzeba o nie zadbać już w wieku młodym – mówiła prelegentka. Co robić? Uprawiać sporty, chodzić na spacery, zdrowo się odżywiać, ograniczać sól i cukier, dbać o komfort psychiczny.

Potem psycholog kliniczny Aleksandra Pauszek przedstawiła perspektywę rodziny wobec osoby chorej przewlekle.

- Niestety, badania pokazują, że nawet jeśli w rodzinie osób do opieki jest więcej, to i tak spoczywa to na jednej, a reszta dzieci czuje się zwolniona. A opieka nad chorym na chorobę otępienną wymaga… 36 godzin na dobę. Taki opiekun potrzebuje pomocy, wsparcia, odpoczynku, czasu dla siebie – podkreślała.

Psycholog mówiła też o zjawisku osieroconej starości: – Bardzo dużo młodych Polaków wyjechało za granicę i tam zostało, pozostawiając tutaj coraz starszych rodziców, więc nierzadko jeden chorujący opiekuje się drugim.  

Po przerwie wystąpiła Janina Mirończuk – prezes i założyciel Fundacji „Światło”. Na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w pracy z chorymi wymagającymi opieki paliatywnej podkreślała, jak ważne jest towarzyszenie choremu oraz podążanie za jego życzeniami.
Z kolei dr nauk hum. Elżbieta Kościńska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentowała specjalny kombinezon, który symuluje ograniczenia, z jakimi na co dzień borykają się starsi: - Chcielibyśmy, żeby opiekunowie lepiej to zrozumieli, a przez to lepiej mogli pomagać chorym.
Konferencja zakończyła się wystąpieniem lekarza Justyny Franczak na temat dróg zakażenia wirusem HBC i HCV.

drukuj (Zatroszczmy się o starszych. Potrzebują nas)

 • Konferencja "Wspieram świadomie" w Krobi
 • Konferencja "Wspieram świadomie" w Krobi
 • Konferencja "Wspieram świadomie" w Krobi

Uwaga! Nie będzie prądu w kilku miejscowościach

W tym tygodniu mieszkańców naszej gminy czekają utrudnienia. Energa Operator informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawione napięcia niektóre miejscowości w naszej gminie.

 13 listopada w godz. 8:00-15:00 stacje: Kopanino 6, Grabowiec 1, 2, 3, 7, Silno 4, 5, 7, 9 Grabowiec ulice Słoneczna, Obi-Wana Kenobiego, Poziomkowa, Wiśniowa, Nostalgiczna, Radosna, Malinowa, Nad Rzeczką, Dębowa, Świerkowa, Bajkowa, Zacisze, Kopanino ulica Morwowa, Złotoria , Silno , Grabowiec.

 16 listopada w godz. 10:00-15:00 stacje: Lubicz Szkoła 14, 1, 9, 15, 25, 32, 39, 41 Lubicz Dolny ulice Toruńska, Grębocka, Różana, Tulipanowa, Krótka, Konwaliowa, Mostowa, Sadowa, Ogrodowa, Kortowa, Dworcowa, Tenisowa, Lubicz Górny ulica Sportowa.

 UWAGA! Tego dnia nie będzie też prądu w urzędzie gminy, co uniemożliwi załatwienie spraw wymagających dostępu do komputera, np. dotyczących ewidencji działalności gospodarczej czy ewidencji ludności. Nie będzie również można się do nas dodzwonić. 

 17 listopada w godz. 8:00-16:00 stacja  Kopanino 6, Grabowiec, Kopanino, Złotoria.

drukuj (Uwaga! Nie będzie prądu w kilku miejscowościach)

Informacja na temat inwestycji w Krobi

W związku z pojawiającymi się błędnymi informacjami na temat inwestycji gminy Obrowo na terenie gminy Lubicz, wyjaśniamy:

 

-   gmina Lubicz wyraziła zgodę na transport ścieków sanitarnych przewodem tłocznym z gminy Obrowo do oczyszczalni ścieków w Toruniu,

-   ustalenia w tej sprawie zostały dokonane pomiędzy gminą Obrowo, gmina Lubicz i miastem Toruń w roku 2015,

-   przewody tłoczne z gminy Obrowo do oczyszczalni ścieków w Toruniu biegną przez Krobię oraz przez Grabowiec i Złotorię,

-    opłaty za przesył będą pobierane zgodnie z obowiązującym prawem,

-  gmina Lubicz nie korzysta z tej inwestycji w Krobi, ponieważ istnieje tam już zbudowany w poprzednich latach przewód kanalizacji sanitarnej, prowadzący do gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym,

-  gmina Lubicz zapewniła sobie dostęp do przewodu tłocznego ścieków sanitarnych we wsi Grabowiec, gdzie w przyszłości rozbudowana będzie sieć kanalizacyjna,

-    gmina Lubicz skorzysta w Krobi z prowadzącego z Torunia do gminy Obrowo wodociągu w celu zasilania na wypadek awarii,

-   sieć kanalizacji sanitarnej w Krobi, tak jak w całej tzw „aglomeracji lubickiej” będzie budowana przy udziale środków z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne od wiosny roku 2018 w ustalonym wcześniej i zaakceptowanym w programie zakresie.

 

Opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynika z opóźnień w przygotowaniach tego programu na poziomie ponadgminnym.

 

Uzupełnienie informacji dotyczącej inwestycji gminy Obrowo na terenie gminy Lubicz

1. 14 września br. na zebraniu wiejskim w Krobi wójt gminy Lubicz informował mieszkańców, że budowa kanalizacji rozpocznie się wiosną 2018 roku przy udziale środków programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, którego realizacja jest opóźniona z powodów niezależnych od gminy Lubicz.

2. Przewód tłoczny, prowadzący  z gminy Obrowo do Torunia jest, jak nazwa wskazuje, przewodem ciśnieniowym, nieprzydatnym do podłączeń indywidualnych. Inwestorom zależało na poprowadzeniu  go najkrótszą drogą, maksymalnie z użyciem metody „przecisku sterowanego”, stąd jest on lokalnie niedostępny.

3. Jak już wyjaśnialiśmy wcześniej, przewód kanalizacji sanitarnej, prowadzony do gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym, jest już na terenie wsi Krobia.

4. Trudno mówić o „zarabianiu na opłatach”. Będą one liczone w tysiącach złotych rocznie. Koszt kanalizacji Krobi to ok. 10 mln zł.

5. Budowa nawierzchni utwardzonych ulic istotnie czeka na budowę kanalizacji. Wyjątkiem były w Krobi ulice Osiedlowa i Długa, których znaczenie komunikacyjne nie pozwalało na takie oczekiwanie. Dotyczy to także ul. Wiejskiej. Asfaltowanie odbędzie się tam na szerokości ok. 4 m, co nie będzie znacząco kolidować z budową kanalizacji w pasie drogowym 12-metrowym.

6. Analizy cenników proponuję dokonać w latach 2018/19, kiedy koszty inwestycji oraz koszty współpracy z Toruńskimi Wodociągami będą mogły się ujawnić w tych cennikach.

7. Zakres kanalizacji w ramach „aglomeracji lubickiej” jest dostępny w UG Lubicz. Wielu mieszkańców zapoznaje się z nim na bieżąco. Lubickie Wodociągi zajmują się uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją.

W razie wystąpienia dalszych wątpliwości zapraszamy po szczegółowe informacje do Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (Informacja na temat inwestycji w Krobi)

Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami

Uczniowie szkoły w Złotorii pokazali, że historię kraju można poznawać także dzięki sztuce. Przenieśli nas do Muzeum Malarstwa Historycznego, obrazując drogę Polaków do wolności. – Cieszmy się. To jest radosne święto – mówił wójt Marek Olszewski podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W gminie Lubicz tradycją jest upamiętnianie Narodowego Święta Niepodległości. Mieszkańcy dekorują domy polską flagą, której kolory przypominają o szlachetności i waleczności naszych przodków walczących o Ojczyznę.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 10 listopada w Szkole Podstawowej w Złotorii. Uczniowie pod opieką Darii Czermińskiej-Falk po raz kolejny przygotowali niezwykłą lekcję o naszej przeszłości. Inscenizacja o drodze Polaków do wolności przeniosła zebranych do specjalnie stworzonego Muzeum Malarstwa Historycznego.

Wójt Marek Olszewski, otwierając wydarzenie zdradził plany dotyczące przyszłorocznych jubileuszowych obchodów: – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie zainaugurujemy już 20 stycznia promocją książki o historii gminy Lubicz, a potem czeka nas cykl wydarzeń aż do 11 listopada. Zachęcam wszystkich do włączenia się w te obchody. Poznajmy lepiej historię kraju, poczujmy dumę, z tego, że jesteśmy Polakami.

Uroczystość w Złotorii zakończył występ Jacka Beszczyńskiego z zespołem Nadziei Maleńka Orkiestra, do których chętnie dołączyli uczniowie, mieszkańcy i goście, m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

O świętowaniu 11 listopada pamiętały także inne szkoły z naszej gminy. Coraz większą popularnością cieszą się również spotkania organizowane z okazji święta w sołectwach. W tym roku m.in. wspólne pieśni patriotyczne śpiewali także mieszkańcy Grębocina i Krobi.

drukuj (Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami)

 • Gminny Dzień Niepodległości
 • Gminny Dzień Niepodległości
 • Gminny Dzień Niepodległości
 • Gminny Dzień Niepodległości
 • Gminny Dzień Niepodległości
 • Gminny Dzień Niepodległości

„Stop przemocy”. Pozwól sobie pomóc

Jeżeli potrzebujecie wsparcia psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy czy prawnika, koniecznie przeczytajcie tę informacje.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Lubicz do skorzystania z Mobilnych Punktów Wsparcia, czyli nieodpłatnego poradnictwa realizowanego w czterech punktach na terenie gminy Lubicz. Do udziału w „Niebieskich tygodniach” w ramach projektu „Stop przemocy” zaprasza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.

 

Szczegóły na plakacie.

drukuj („Stop przemocy”. Pozwól sobie pomóc)

 • Plakat Niebieskich Tygodni

Już w grudniu Mistrzostwa Lubicza w Futsalu

Sympatyków halowej piłki nożnej 2 i 9 grudnia zapraszamy do  hali sportowej  Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, gdzie odbędą się  XI  Mistrzostwa Lubicza w Futsalu.

Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: od 15 do 17 lat (rocznik  2000, 2001, 2002)  i od 18 lat.

 

Termin zgłoszeń upływa 17 listopada.  Wszystkie szczegóły w regulaminie.

drukuj (Już w grudniu Mistrzostwa Lubicza w Futsalu)

Informacja agencji restrukturyzacji dla rolników

Na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu przypominamy o konieczności corocznego składania spisów stanu stada zwierząt hodowlanych.

Więcej w załącznikach.

drukuj (Informacja agencji restrukturyzacji dla rolników)

Świetlice pełne pasji. Dołącz do nas

Gra GO, warsztaty kreatywne i zabawy sportowe. W świetlicach i szkołach odbywają się bezpłatne dla mieszkańców zajęcia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi  (październik-grudzień). Zachęcamy do udziału.

Brzezinko: U. Witkowska - zajęcia w budynku OSP Brzezinko w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30.

Grębocin: K. Dymerska – zajęcia w świetlicy środowiskowej w  piątki  w godz. 16.30 – 18.00.

Grębocin: J. Gryckiewicz – zajęcia w sali gimnastycznej SP w Grębocinie w środy w godz. 16.00 - 17.30.

Gronowo: K. Dymerska - zajęcia w budynku Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Mikołaja w Gronowie – zajęcia w poniedziałki w  godz. 14.00 – 17.00 oraz w środy w godz. 13.30 – 16.30 – umowa do 26.10.2017.

Jedwabno: H. Szarek - zajęcia w świetlicy we wtorki i czwartki w godz. 14.15 – 17.15. – umowa do 26.10.2017.

Kopanino: J. Łyczbińska zajęcia w świetlicy w piątki  w godz. 17.00 – 19.00 – umowa do 31.10.2017.

Krobia: Twórcza Chata - zajęcia w świetlicy w poniedziałki  w godz. 14.00 – 18.00.

Lubicz Dolny: A. Rostkowski – zajęcia w sali gimnastycznej SP Lubicz Dolny w czwartki w godz. 16.00 - 18.00.

Lubicz Górny: TPD O/Toruń – świetlica - poniedziałek-piątek 12.00 - 18.00.

Mierzynek: Twórcza Chata – zajęcia w świetlicy we wtorki w godz. 14.00 – 18.00.

Młyniec Pierwszy: H. Dzikiewicz – zajęcia w budynku SP Młyniec I we wtorki i piątki w godz. 14.30 – 16.00.

Rogówko: Twórcza Chata - zajęcia w świetlicy w środy  w godz. 14.00 - 18.00.

Złotoria: R. Utylski – zajęcia w sali gimnastycznej SP Złotoria w piątki w godz.

18.30 - 20.30.

Psycholog Patrycja Łączkowska - świadczy poradnictwo psychologiczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów rodzinnych związanych z m.in.  uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w czasie trwania zajęć świetlicowych:

Gronowo we wtorki w godz. 16.00 - 18.00.

Krobia w środy w godz. 15.00 – 17.00.

Złotoria w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

D. Blek – prowadzi zajęcia z wykorzystaniem gier i łamigłówek logicznych – gry GO. Jest to najstarsza gra świata. Najbardziej wiarygodna teoria dotycząca jej początków głosi, że jej zasady stworzyli dwaj matematycy w jednym z państw Środkowej Azji ok. 2300-2200 lat p.n.e. W tamtych latach rachmistrze i matematycy używali liczydeł w formie tablic podobnych do gry GO.

Gra należy do najtrudniejszych gier świata, świadczą o tym dane liczbowe: liczbę atomów we wszechświecie szacuje się na 10 do potęgi 80, zaś ilość możliwych kombinacji w GO określa liczba 10 do potęgi 750!

ATARI GO to uproszczony wariant gry rozgrywany na czterokrotnie mniejszej planszy. Zadaniem graczy jest otoczenie i zbicie określonej liczby pionów przeciwnika. Można tego dokonać nie zbijając ani jednego z pionów, aż do ostatniego, zwycięskiego ruchu. Dzięki temu gra rozwija umiejętności podejmowania mądrych decyzji, przewidujących przyszły ruch przeciwnika, odsuwając myśli od dążenia do celu za wszelką cenę.

drukuj (Świetlice pełne pasji. Dołącz do nas)

Szkolenie dotyczące pozyskania pieniędzy z EFS-u

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zaprasza na Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś 7 i 11 (granty i projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli urzędów gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gmin.

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowej oraz zasad finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 listopada w godz. 9.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr 4. 

Zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu: 605 786 466 lub mailem: biuro@podgordzietorunskie.pl.

Zbadaj się. To nic nie kosztuje

23 listopada w Szkole Podstawowej w Złotorii będą przeprowadzone bezpłatne badania, które mają na celu wykrycie wirusowego zapalenia wątroby. Liczba miejsc ograniczona.

Gmina Lubicz bierze udział w programie pn. ,,Program Wykrywania WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Badanie, dofinansowane z budżetu gminy, ma na celu wykrycie wirusowego zapalenia wątroby. Polega na pobraniu próbek krwi i przebadaniu ich w kierunku HBs oraz na obecność przeciwciał anty-HCV. Przeprowadzi je wyłoniony w konkursie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

W październiku badania odbyły się w Grębocinie i Lubiczu Górnym. Wyniki właśnie do nas dotarły, można je odbierać w pok. nr 9 Urzędu Gminy Lubicz. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tamtych badań mamy drugą szansę - 23 listopada w godz. 13.00-17.00 w szkole w Złotorii.

W programie mogą wziąć udział osoby z terenu gminy, które nigdy wcześniej nie były badane w kierunku wirusowego zapalenia wątroby B i C (należy posiadać ze sobą ważny dowód osobisty).

Zapisy chętnych do udziału w akcji przyjmujemy do 22 listopada pod numerem telefonu: 56 62 12 140. Liczba miejsc ograniczona.

drukuj (Zbadaj się. To nic nie kosztuje)

Innowacje w szkołach, czyli nauka przyszłości

Młodzież z trzech szkół z naszego terenu będzie uczyć się programowania. Najpierw jednak nowe rozwiązania poznają nauczyciele. Gmina Lubicz bierze udział w projekcie "Let's code it! Teacher hackaton".

"Aktywna tablica" także w naszych szkołach

Gmina Lubicz otrzymała od wojewody kujawsko-pomorskiego dotację w wysokości 70 tys. zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".

Banery

Stopka