Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Informacja na temat inwestycji w Krobi

W związku z pojawiającymi się błędnymi informacjami na temat inwestycji gminy Obrowo na terenie gminy Lubicz, wyjaśniamy:

 

-   gmina Lubicz wyraziła zgodę na transport ścieków sanitarnych przewodem tłocznym z gminy Obrowo do oczyszczalni ścieków w Toruniu,

-   ustalenia w tej sprawie zostały dokonane pomiędzy gminą Obrowo, gmina Lubicz i miastem Toruń w roku 2015,

-   przewody tłoczne z gminy Obrowo do oczyszczalni ścieków w Toruniu biegną przez Krobię oraz przez Grabowiec i Złotorię,

-    opłaty za przesył będą pobierane zgodnie z obowiązującym prawem,

-  gmina Lubicz nie korzysta z tej inwestycji w Krobi, ponieważ istnieje tam już zbudowany w poprzednich latach przewód kanalizacji sanitarnej, prowadzący do gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym,

-  gmina Lubicz zapewniła sobie dostęp do przewodu tłocznego ścieków sanitarnych we wsi Grabowiec, gdzie w przyszłości rozbudowana będzie sieć kanalizacyjna,

-    gmina Lubicz skorzysta w Krobi z prowadzącego z Torunia do gminy Obrowo wodociągu w celu zasilania na wypadek awarii,

-   sieć kanalizacji sanitarnej w Krobi, tak jak w całej tzw „aglomeracji lubickiej” będzie budowana przy udziale środków z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne od wiosny roku 2018 w ustalonym wcześniej i zaakceptowanym w programie zakresie.

 

Opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynika z opóźnień w przygotowaniach tego programu na poziomie ponadgminnym.

 

Uzupełnienie informacji dotyczącej inwestycji gminy Obrowo na terenie gminy Lubicz

1. 14 września br. na zebraniu wiejskim w Krobi wójt gminy Lubicz informował mieszkańców, że budowa kanalizacji rozpocznie się wiosną 2018 roku przy udziale środków programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, którego realizacja jest opóźniona z powodów niezależnych od gminy Lubicz.

2. Przewód tłoczny, prowadzący  z gminy Obrowo do Torunia jest, jak nazwa wskazuje, przewodem ciśnieniowym, nieprzydatnym do podłączeń indywidualnych. Inwestorom zależało na poprowadzeniu  go najkrótszą drogą, maksymalnie z użyciem metody „przecisku sterowanego”, stąd jest on lokalnie niedostępny.

3. Jak już wyjaśnialiśmy wcześniej, przewód kanalizacji sanitarnej, prowadzony do gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym, jest już na terenie wsi Krobia.

4. Trudno mówić o „zarabianiu na opłatach”. Będą one liczone w tysiącach złotych rocznie. Koszt kanalizacji Krobi to ok. 10 mln zł.

5. Budowa nawierzchni utwardzonych ulic istotnie czeka na budowę kanalizacji. Wyjątkiem były w Krobi ulice Osiedlowa i Długa, których znaczenie komunikacyjne nie pozwalało na takie oczekiwanie. Dotyczy to także ul. Wiejskiej. Asfaltowanie odbędzie się tam na szerokości ok. 4 m, co nie będzie znacząco kolidować z budową kanalizacji w pasie drogowym 12-metrowym.

6. Analizy cenników proponuję dokonać w latach 2018/19, kiedy koszty inwestycji oraz koszty współpracy z Toruńskimi Wodociągami będą mogły się ujawnić w tych cennikach.

7. Zakres kanalizacji w ramach „aglomeracji lubickiej” jest dostępny w UG Lubicz. Wielu mieszkańców zapoznaje się z nim na bieżąco. Lubickie Wodociągi zajmują się uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją.

W razie wystąpienia dalszych wątpliwości zapraszamy po szczegółowe informacje do Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (Informacja na temat inwestycji w Krobi)

« wstecz

Banery

Stopka