Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 24
Urząd Gminy Lubicz (budynek B)
87-162 Lubicz

tel. 56 674 40 12

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
10:00 - 14:00
pokój nr 3 (parter)


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
•    osoby, które ukończyły 65. lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
•    kobiety w ciąży.
Pomoc prawna polega na:
•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-01-08 08:29

Banery

Stopka