Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:06
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:06


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:05
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:05


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia „ Programu Sportu i Rekreacji w gminie Lubicz” 
 
 
 
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:03
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 10:03


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.79.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania  Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym ul. Szkolna 7 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:48
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:48


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.78.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie przekazania  Szkole Podstawowej w Złotorii ul. Pomorska 9/11  

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:45
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:45


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.77.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie przekazania  Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:39
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:39


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 08:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 08:03


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.75. 2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania  Zarządowi Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej i 
Komunalnej w Lubiczu nakładów na  wyposażenia dla ,,Remont i doposażenie  budynku przy ul. Bocznej 4,,Klub Senior +’’.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:37
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 09:37


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 08:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 08:01


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.73.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia  5 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji odbioru wykonania zadania pn.:” URZĄDZENIE 
PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ  W  LUBICZU GÓRNYM  NA  POTRZEBY REWITALIZACJI  SPOŁECZNEJ”. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-05 11:10
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-05 11:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-07 11:19
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-07 11:19


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 11:03


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-30 08:52
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-30 08:52


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.69.2018 

Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku obrotowego.  

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-30 08:47
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-30 08:58
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-30 08:46


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-04 10:40
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-04 10:40


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.67.2018 

Wójta Gminy Lubicz  z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku obrotowego.    

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-28 15:03
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-30 08:59
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-28 15:03


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku - pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-04 10:37
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-04 10:38


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:54


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:51
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:51


ZARZĄDZENIE NR 0050.1. 63 .2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie przekazania nakładów poniesionych na modernizacje budynku świetlicy w Mierzynku Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:47
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:48


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:46
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:46


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:45
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:45


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:43
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:44


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:42
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 13:42


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego skladnika majatku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Grębocinie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:33


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majatku - środka trwałego na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:29

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 13:20


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli
o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 30 września 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:31


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 10 października 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:13


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Lubicz za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 08:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:50


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.1.10.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:42


Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018

Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 października 2018 r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 12:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 12:32


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.48.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ   z dnia  28 września 2018r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 13:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 13:52


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2018 - „Wyprawka szkolna”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 07:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 07:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 07:59


ZARZĄDZENIE Nr. 0050.1.44.2018

WÓJTA GMINY Lubicz z dnia 21 września 2018 r. w  sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-09-27 11:53
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-09-27 11:53


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 13:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 13:57


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:18


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2018 r.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:15


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Lubicz, po przejściu frontu burzowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:40
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 12:17
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:39
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:37
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:37


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:36
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:36


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprawie określenia wzoru "wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny"

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:35
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:35


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-03 09:02
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-03 09:02


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.32.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W sieci - edukacja przyszłości”
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-03 13:06
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-03 13:06


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-03 08:09
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-03 08:09


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 14:59


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.29.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 15 czerwca 2018 roku  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków w ramach konkursu „Uczeń na siódemkę”  dla uczniów  klas  siódmych  szkół  podstawowych  zamieszkałych  na  terenie gminy Lubicz 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 15:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 15:01


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki  Publicznej w Lubiczu za 2017 rok.

 • data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-15 10:02
 • data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-15 10:05


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia za rok szkolny 2017/2018 konkursu „Uczeń na siódemkę” dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 14:01
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 14:02
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 12:31


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:51


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 07:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:00


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.15.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 08:51
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 08:51


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadnia inwestycyjnego pn."uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Złotorii"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:48


zarządzenie nr 0050.1.22.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 09:00
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-06 09:00


ZARZĄDZENIE  Nr 0050.1.21.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9  maja 2018 r.  w sprawie powołania  zespołu  mediacyjnego  w celu polubownego rozstrzygnięcia  sporu dotyczącego  wysokości wynagrodzenia  za szkody  w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia  regulaminu  mediacji.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:33
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-07 12:34


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:11


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:46


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli
o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:42


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 31 marca 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-16 07:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-16 07:38


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:17
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:17


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji "Planu organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Lubicz".

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:13
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:13


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2017 r., z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:10
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:09
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:09


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.11.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku – środka trwałego na rzecz 
Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:06
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-09 11:06


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 marca 2018 r. w  sprawie  odwołania  i  powołania  konsultanta  –  przedstawiciela  Gminy  Lubicz  ds. uzgadniania dokumentacji projektowej 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-22 08:17
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 08:11
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-22 08:17


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.9.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrekrota Szkoły Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-06 07:55
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-06 07:55


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-06 07:55
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-06 07:55


  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2018 

WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2018 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu  dokonania  wyboru  ofert  na  realizację  zadania publicznego z zakresu kultury – rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:38


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.6.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku – środków trwałych na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:36


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-08 08:24
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-08 08:24


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, 
oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-30 11:31
 • data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-30 11:31


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-30 11:31
 • data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-30 11:31


ZARZĄDZENIE Nr 0050. 1.2.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym 

 • data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-26 08:05
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 08:07
 • data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-26 08:05
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 08:07


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 13:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 13:49

Banery

Stopka