Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:50


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.1.10.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:42


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.48.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ   z dnia  28 września 2018r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 13:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-04 13:52


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-12 13:40


ZARZĄDZENIE Nr. 0050.1.44.2018

WÓJTA GMINY Lubicz z dnia 21 września 2018 r. w  sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-09-27 11:53
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-09-27 11:53


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 13:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 13:57


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:18


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2018 r.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:15


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-21 08:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Lubicz, po przejściu frontu burzowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:40
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 12:17
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:39
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:37
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:37


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 roku w  sprawie:  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  kontraktowego 
ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:36
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:36


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprawie określenia wzoru "wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny"

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:35
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-23 10:35


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-03 09:02
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-03 09:02


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.32.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy edukacyjnej sporządzonej w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W sieci - edukacja przyszłości”
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-03 13:06
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-03 13:06


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 08:09
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-03 08:09


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 14:59


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.29.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 15 czerwca 2018 roku  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków w ramach konkursu „Uczeń na siódemkę”  dla uczniów  klas  siódmych  szkół  podstawowych  zamieszkałych  na  terenie gminy Lubicz 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 15:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-21 15:01


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki  Publicznej w Lubiczu za 2017 rok.

 • data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-15 10:02
 • data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-15 10:05


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia za rok szkolny 2017/2018 konkursu „Uczeń na siódemkę” dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 14:01
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 14:02
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 12:31


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:51


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 07:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:00


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.15.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 08:51
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 08:51


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadnia inwestycyjnego pn."uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Złotorii"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:48


zarządzenie nr 0050.1.22.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 09:00
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-06 09:00


ZARZĄDZENIE  Nr 0050.1.21.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9  maja 2018 r.  w sprawie powołania  zespołu  mediacyjnego  w celu polubownego rozstrzygnięcia  sporu dotyczącego  wysokości wynagrodzenia  za szkody  w uprawach i płodach rolnych oraz ustalenia  regulaminu  mediacji.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-07 12:33
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-07 12:34


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 08:11


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:46


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli
o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:42


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 31 marca 2018 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-04 08:40


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-16 07:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-16 07:38


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:17
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:17


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji "Planu organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Lubicz".

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:13
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:13


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2017 r., z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:10
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:09
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:09


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.11.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przekazania rzeczowego składnika majątku – środka trwałego na rzecz 
Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:06
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-09 11:06


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 marca 2018 r. w  sprawie  odwołania  i  powołania  konsultanta  –  przedstawiciela  Gminy  Lubicz  ds. uzgadniania dokumentacji projektowej 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-22 08:17
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 08:11
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-22 08:17


ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.9.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrekrota Szkoły Podstawowej im. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-06 07:55
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-06 07:55


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-06 07:55
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-06 07:55


  ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2018 

WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 lutego 2018 r.  w  sprawie  powołania  komisji,  w  celu  dokonania  wyboru  ofert  na  realizację  zadania publicznego z zakresu kultury – rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:38


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.6.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku – środków trwałych na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 14:36


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-08 08:24
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-08 08:24


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/19 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, 
oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:31
 • data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:31


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:31
 • data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:31


ZARZĄDZENIE Nr 0050. 1.2.2018 

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym 

 • data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-26 08:05
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 08:07
 • data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-26 08:05
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 08:07


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 13:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 13:49

Banery

Stopka