Treść strony


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że od 1 lutego można składać wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowe prawo wodne. Nowe obowiązki
Nowe Prawo wodne nakłada nowe zadania i obowiązki na gminę oraz właścicieli nieruchomości związane z opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji.

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019
Zamieszczamy plany polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Młodnik” Złotoria oraz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 235 „OSA” w Toruniu.

Dotacje z budżetu gminy Lubicz na wymianę pieców
Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz. W związku z tym  nasza gmina będzie udzielała dotacji na inwestycje związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowoczesne źródła ciepła.

Komisja będzie szacować szkody wywołane suszą
Uwaga! Do 11 lipca 2018 r. prosimy o zgłaszanie wystąpienie suszy w gospodarstwie: osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 31 lub tel. 56 621 21 29. Oględziny zostaną przeprowadzone 12 i 13 lipca.

EKOpiec. Wyniki publicznego losowania wniosków
4.06.2018 o godzinie 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbyło się publiczne losowanie wniosków o dotację w ramach programu EKOpiec 2018.

EKOpiec 2018. Publiczne losowanie wniosków
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz, 4.06.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny) odbędzie się publiczne losowanie wniosków o udzielnie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach programu EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

O szkodach wyrządzanych przez zwierzynę
Znowelizowana ustawa prawo łowieckie określa nowe zasady i procedury wynagradzania strat w uprawach i płodach rolnych. Na ten temat zamieszczamy informację prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

OSN, czyli nowe wymogi dla rolników
Wiadomo już jakie dokładnie obowiązki będą nałożone na rolników w związku z ustanowieniem na terenie całego kraju jednego programu działań dla  ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Zapraszamy na szkolenie w tej sprawie - 30 stycznia o godz. 10.00, sala nr 4 (parter) Urzędu Gminy Lubicz.

Dopłaty do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  prowadzi nabór  wniosków  o przyznanie  dopłat z tytułu  zużytego do siewu lub sadzenia  materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zasady i zwrot podatku akcyzowego
Od 1 lutego do Urzędu Gminy Lubicz można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko przez Internet
Od 2018 r. rolnicy muszą przedstawić się na elektroniczny sposób załatwiania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą nowej  aplikacji eWniosekPlus zamieszczonej na portalu Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.