Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Pozbywamy się azbestu. Trwa nabór wniosków

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

Uruchomienie programu  pod nazwą „Program priorytetowy AZBEST 2018” jest uzależnione od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Lubicz, Referat Gospodarki Odpadami (pokój nr 1 na parterze) na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej urzędu.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz pokój nr 1 i na stronie internetowej urzędu).

Beneficjenci składający wniosek muszą być ujęci w bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli skorzystać z wyżej wymienionego programu mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

 

drukuj (Pozbywamy się azbestu. Trwa nabór wniosków)

« wstecz

Banery

Stopka