Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubicz w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz nr XLIII/578/2018 z dnia 23 marca 2018 r. odbywać się będzie w terminie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 10 maja 2018 roku.

Zgodnie z zapisem § 9 ust. 5 w/w regulaminu wzory wniosków i innych dokumentów zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz.

Dnia 9 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.1.15.2018 określił wzory dokumentów stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji oraz powołał skład komisji do oceny wniosków. Zarządzenie wejdzie w życie 16 kwietnia 2018 r.

Wnioski, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

 

Wójt

Marek Olszewski

Więcej o programie: tutaj

drukuj ()

« wstecz

Banery

Stopka