Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

III sesja Rady Gminy Lubicz

III sesji Rady Gminy Lubicz rozpocznie się 7 grudnia o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Obrady będzie można oglądać na żywo pod zamieszczonym niżej linkiem.

Link do sesji:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=kujawskopomorskie&rada=rada_gminy_lubicz&dokument=105

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

  1. stwierdzenie quorum
  2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie, wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości (budowli) – sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

c) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

8. Zakończenie obrad.                                                 

drukuj (III sesja Rady Gminy Lubicz)

« wstecz

Banery

Stopka