Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Wzór wniosku o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-17 12:29


WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:16


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:11


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:09


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:07


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:06


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnej gminie

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:05


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 09:02
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 09:03


Wykaz tablic na terenie gminy

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-14 11:06


UCHWAŁA NR XLVIII/638/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 06:52
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 06:52


UCHWAŁA NR XLVIII/637/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 06:52
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-17 06:52


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 6 kwietnia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-11 14:02


UCHWAŁA NR XLIII/574/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:30
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:30


UCHWAŁA NR XLIII/573/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:30
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-04 08:30


UCHWAŁA NR XLII/560/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-14 12:51
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-14 12:51

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-22 11:14


ZARZĄDZENIE NR 41 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-19 09:46

Banery

Stopka