Treść strony


STANOWISKO NR 1 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie planowanej zmiany nazw węzłów autostradowych zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21

STANOWISKO NR 2 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie poparcia działań właścicieli nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A-l z drogą krajową nr 15 w miejscowości Brzeźno

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21

STANOWISKO NR 3 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-10 przez obszar Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21

STANOWISKO Nr 4 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczących podjęcia przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XL/451/2013 z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21

STANOWISKO Nr 5  RADY GMINY LUBICZ z dn. 28.03.2014 r.  w sprawie projektu sfinansowania podwyższenia świadczeń pielęgnacyjnych na rzecz opiekunów niepełnosprawnych dzieci poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na budowę dróg lokalnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-11 10:21