Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Receptę zamówisz telefonicznie lub on-line

W przychodni Citomed w Lubiczu Górnym receptę na leki przewlekle stosowane można zamówić on-line. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Władze gminne, także z udziałem radnych, kilkakrotnie spotkały się z przedstawicielami Lecznic Citomed w sprawie usprawnienia funkcjonowania przychodni zdrowia w Lubiczu Górnym. Rozmowy dotyczyły zgłaszanych przez mieszkańców problemów z trudnościami w skorzystaniu z usług medycznych i zarejestrowaniem się na wizyty. Dyrektor zarządzający Lecznic Citomed Katarzyna Ramlo z zainteresowaniem wysłuchała wszystkich uwag zgłaszanych przez radnych i wyjaśniła zasady, jakimi musi kierować się każda placówka medyczna działająca w ramach NFZ. Jak się okazało biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, poradnia nie ma szans na zakontraktowanie zatrudnienia kolejnego lekarza.

Citomed, szukając rozwiązania usprawnienia pracy przychodni, zaproponował wprowadzenie kilku korzystnych dla mieszkańców zmian. Pierwsze z nich weszły już w życie.

To zwiększony limit pacjentów rejestrowanych na wizyty pediatryczne. Po drugie na wizyty kontrolne można teraz zapisywać się z wyprzedzeniem. Każdego dnia przychodnia zapewnia ponad 50 proc. miejsc na rejestracje bieżącą (nagłe zachorowania), w tym 29 proc. na rejestracje osobistą i  23 proc. na rejestracje telefoniczną, blisko 20 proc. na wizyty kontrolne i prawie 30 proc. wizyt recepturowych.

- Jeżeli pacjenci zrozumieją, że recepty na leki przyjmowane na stałe, w chorobach przewlekłych, można zamawiać bez wizyty u lekarza, to zwiększy się limit przeznaczony na wizyty bieżące – wyjaśnia Katarzyna Ramlo.

Jak w takim razie zamówić taką receptę bez kontaktu z lekarzem?

Recepty na leki stosowane przewlekle, wpisane w historię choroby, można zamówić, wypełniając osobiście odpowiedni druk w rejestracji, telefonicznie, mailowo oraz on-line. Tutaj znajdziecie Państwo najważniejsze informacje na ten temat z numerami telefonów, adresem mailowym, przekierowaniem do formularza, a także inne użyteczne informacje kontaktowe, m.in. gdzie zgłosić się nocą i w dni wolne.

12.03.19

drukuj (Receptę zamówisz telefonicznie lub on-line)

Nowi sołtysi gotowi do pracy

Dziś, w Dniu Sołtysa, w Urzędzie Gminy Lubicz gościliśmy dotychczasowych i nowo wybranych gospodarzy miejscowości, którzy właśnie rozpoczynają swoją pięcioletnią kadencję.

Wójt Marek Nicewicz podziękował tym gospodarzom miejscowości, którzy skończyli kadencję. Pamiątkowe tabliczki sołeckie ze swoimi nazwiskami otrzymali: Małgorzata Jurkiewicz, Paweł Kuczkowski, Mirosław Majewski. Nieobecnej Katarzynie Laskowskiej tabliczka zostanie przekazana. Wykaz nowo wybranych sołtysów i rad sołeckich znajdziecie tutaj.

Aktualnie sołtysi zostali przeszkoleni, otrzymali również zestaw niezbędnych materiałów. 

Wójt wraz z przewodniczącym rady Zbigniewem Barcikowskim podkreślali, że gmina chce podnieść rangę sołtysa. Sołtys jako wybrany w tajnym głosowaniu przedstawiciel sołectwa ma być faktycznym łącznikiem między mieszkańcami a gminą. W najbliższym czasie każdy z sołtysów w porozumieniu z radą sołecką i radnym z danego terenu przygotują spis najpilniejszych potrzeb drogowych. Zbigniew Barcikowski zapewniał, że wszyscy radni chcą współpracy z sołectwami. – Mamy wspólny interes, ponieważ naszą posługą jest służenie sprawie, ponad podziałami – mówił.

Wójt i przewodniczący złożyli także gościom życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa. 

11.03.19

drukuj (Nowi sołtysi gotowi do pracy)

 • Dotychczasowi i nowo wybrani sołtysi z władzami gminy

Nagroda dla najaktywniejszych sołectw

Młyniec Pierwszy, Gronowo i Brzezinko to najbardziej zaangażowane społecznie sołectwa w naszej gminie. W tych trzech miejscowościach w zebraniach wiejskich procentowo wzięło udział najwięcej mieszkańców.

W lutym w naszej gminie odbyło się 17 zebrań wiejskich, w wyniku których mieszkańcy wyłonili nowych sołtysów i rady sołeckie. Pisaliśmy już o tym tutaj. Dzisiaj prezentujemy frekwencję, biorąc pod uwagę procentowy udział mieszkańców w zebraniach w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania.

I miejsce zajął Młyniec Pierwszy – 29,77 proc.

II miejsce Gronowo – 26,23 proc.

III miejsce Brzezinko – 25,36 proc.

- W tegorocznych zebraniach wzięło udział prawie 2 tys. mieszkańców – przypomina wójt Marek Nicewicz i dodaje: - Dziękuję każdej z tych osób. Doceniam państwa aktywność społeczną. Chciałbym wyróżnić te sołectwa, w których na zebrania przyszło najwięcej osób spośród uprawnionych. „Nagroda” nie była zapowiedziana, więc mam nadzieję, że tym bardziej ucieszy. Już teraz zapraszam na kolejne zebrania sołeckie, po wakacjach, kiedy to mieszkańcy zdecydują o rozdziale funduszy sołeckich.

6.03.19

drukuj (Nagroda dla najaktywniejszych sołectw)

 • Frekwencja w procentach

Mamy czterech nowych sołtysów [aktualizacja]

W tegorocznych zebraniach wiejskich wzięło udział 1921 mieszkańców. Najwięcej liczbowo w Lubiczu Górnym – 253, Grębocinie – 201 i Złotorii -  195.

Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy Państwu ranking zaangażowania społecznego sołectw, czyli jaki był procentowy udział mieszkańców w przeliczeniu na liczbę mieszkańców sołectwa.

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w zebraniach dziękujemy za zaangażowanie. Dziękujemy także dotychczasowym sołtysom i członkom rad sołeckich. Nowym władzom sołeckim gratulujemy, życząc powodzenia!

Fotorelacje z wyborów znajdują się na naszym profilu fejsbukowym "Gmina Lubicz".

Sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2019-2024 prezentujemy w zakładce Sołectwa – tutaj znajdziecie także kontakty do sołtysów (w przypadku niektórych już są, inne będziemy uzupełniać) oraz budżety sołeckie na bieżący rok i historię danej miejscowości.

W związku z tym, że ostatnie zebranie w Lubiczu Górnym było najliczniejsze i trwało najdłużej nie wszyscy mieszkańcy mogli doczekać do jego końca. Dlatego na ich prośbę, zgłoszoną podczas zebrania, niżej załączamy protokoły głosowań z tej miejscowości.

A OTO WYNIKI WYBORÓW W 17 SOŁECTWACH GMINY LUBICZ

(jeszcze nie wszędzie prawomocne)

Brzezinko

SOŁTYS:

Jacek Witkowski

RADA SOŁECKA:

Zofia Skrzyniecka 

Marcin Nowakowski

Szymon Milewicz

Brzeźno

SOŁTYS:

Piotr Dąbrowski

RADA SOŁECKA:

Ewa Goj

Teresa Wąsik

Jacek Węglarz

Grabowiec

SOŁTYS:

Danuta Wojciechowska

RADA SOŁECKA:

Marcin Wojciechowski

Stanisław Maćkiewicz

Wiktor Kawczyński 

Grębocin

SOŁTYS:

Beata Żurawska

RADA SOŁECKA:

Maciej Biernat

Tomasz Dunajski

Roman Dybowski

Michał Ratajczak

Robert Majewski 

Gronowo

SOŁTYS:

Stanisław Ciupak 

RADA SOŁECKA:

Michał Klugowski 

Wojciech Betlejewski 

Maria Gumowska

Anna Kozłowska

Jedwabno

SOŁTYS:

Jan Strzelecki

RADA SOŁECKA:

Anna Dąbrowska

Beata Winiarska

Zbigniew Kuszyński

Kopanino

SOŁTYS:

Ludwik Wikiera 

RADA SOŁECKA:

Katarzyna Torkowska

Tomasz Wszelak

Krzysztof Czynszak

Krobia

SOŁTYS:

Marian Sulecki

RADA SOŁECKA:

Barbara Jackiewicz

Ewelina Przybylska 

Anita Rybińska

Maciej Pasternak

Lubicz Dolny

SOŁTYS:

Alicja Zielińska

RADA SOŁECKA:

Bożena Wolak

Jadwiga Tolińska 

Elżbieta Bonczalska

Jarosław Kiliński

Daniel Strzelecki

Lubicz Górny

4 marca do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął protest wyborczy kwestionujący wynik wyborów zebrania sołeckiego w Lubiczu Górnym. Dotyczy on sposobu wydawania kart przez wybranego z sali jednego z członków komisji skrutacyjnej. O efekcie protestu poinformujemy po jego rozpatrzeniu przez Radę Gminy Lubicz, która zbierze się na najbliższej sesji (25 marca). Do tego czasu funkcję pełni dotychczasowy sołtys Damazy Jarzębowski i dotychczasowa rada sołecka.

Mierzynek

SOŁTYS:

Mariusz Filuś

RADA SOŁECKA:

Dorota Kowalska

Anna Kowalczyk

Jerzy Sójka

Młyniec Pierwszy

SOŁTYS:

Anna Katra

RADA SOŁECKA:

Marian Wernerowski

Marian Piotr Kępski

Przemysław Gorczyca

Młyniec Drugi

SOŁTYS:

Kazimierz Smoliński

RADA SOŁECKA:

Roman Poskart

Kazimierz Poskart 

Andrzej Gęsicki

Nowa Wieś

SOŁTYS:

Miłosz Morawiak

RADA SOŁECKA:

Sylwia Zwierzchowska 

Małgorzata Domachowska 

Jarosław Marcinkowski

Artur Wiczyński

Rogowo

SOŁTYS:

Sławomir Sacharuk

RADA SOŁECKA:

Krystyna Wilczyńska

Anna Chmiel 

Lucjan Paga

Rogówko

SOŁTYS:

Bogdan Laskowski

RADA SOŁECKA:

Małgorzata Tabor

Maria Jankowska

Łukasz Ostrowski

Marcin Wąsik

Złotoria

SOŁTYS:

Barbara Kisielewska

RADA SOŁECKA:

Elżbieta Szczepaniec 

Marzenna Wojnar 

Marcin Cieślewicz 

Robert Chrobak

Bernard Kwiatkowski

1.03.19, edyt. 6.03.19

drukuj (Mamy czterech nowych sołtysów [aktualizacja])

O czym radni będą obradować na sesji?

VI sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 28 lutego o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Obrady tradycyjnie będą transmitowane.

Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy:
a)  stwierdzenie quorum,
b)  zgłaszanie spraw do porządku.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.  Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
4.  Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5.  Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6.  Podjęcie uchwał:
a)  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi
Kopanino
b)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
c)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
d)  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
e)  w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości
Gronowo
f)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części
wsi Grabowiec
g)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Grębocin
uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia
2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/347/2016 z dnia
25 listopada 2016 r. h)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do                                                                            sporządzania  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy                                                                              Lubicz  dot.  terenów komercyjnych  położonych  przy  drodze  nr  52 na  obszarach wsi:                                                                                Grębocin,  Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
i)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia
2018  r  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze,  oraz  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin  zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest gmina Lubicz
j)  zmieniająca uchwałę nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016
r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych i jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
k)  w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2019 roku
l)  w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria
m) w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  wniosku  o dofinansowanie  zadania  pod  nazwą:
Zapewnienie  funkcjonowania  Klubu  „Senior+”  realizowanego    w ramach  Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
n)  w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
o)  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz
p)  w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  stanowiących  dochody  budżetu  Gminy
Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
r)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania  inwestycyjnego  pn.  „budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  Lubicz  Dolny-
Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”
s)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo
na długości 4,206 km”
t)   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
u)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
7.  Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  
8.   Zakończenie obrad.

Transmisja obrad tutaj.

27.02.19

drukuj (O czym radni będą obradować na sesji?)

Dopłaty bezpośrednie. Zapraszamy na szkolenie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Toruniu, przy współpracy z Urzędem Gminy Lubicz i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Chełmży, zapraszają  na szkolenie  na temat: "Dopłaty  bezpośrednie w kampanii 2019 roku - planowane  zmiany w  aplikacji  eWniosekPlus". 

Szkolenie odbędzie się 6 marca (środa ) o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy  w Lubiczu , ul. Toruńska 21, sala nr 4 (parter).

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia (w wersji papierowej). Agencja przyjmuje je od 15 lutego do 14 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie tutaj. 

27.02.19

drukuj (Dopłaty bezpośrednie. Zapraszamy na szkolenie)

Koniec z bezrobociem. Panie wróciły do pracy

Anna będzie pracować w żłobku, Małgorzata w hotelu, a Wioleta została zatrudniona w firmie cateringowej. To wszystko dzięki temu, że wzięły udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Lubicki GOPS skończył realizację rocznego projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową kobiet, które po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci chciały powrócić na rynek pracy.

- Każda z 15 uczestniczek przeszła indywidualną ścieżkę obejmującą poradnictwo indywidualne, m.in. zawodowe, psychologiczne, prawne, coaching, asystenturę rodzinną – wyjaśnia Anna Sikorska, kierownik ośrodka. – Panie wzięły też udział w zajęciach grupowych, jak np. trening interpersonalny, a przede wszystkim szkoleniach zawodowych połączonych z praktyką u pracodawcy oraz półrocznym płatnym stażu zawodowym. Wszystkie osoby zostały również objęte pośrednictwem pracy. Otrzymały także pomoc finansową na dojazdy oraz na opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

W wyniku działań projektowych 70 proc. uczestniczek podjęło już pracę. Pozostałe nadal mogą liczyć na wsparcie GOPS w poszukiwaniu pracy i skorzystanie z prawa do „zatrudnienia wspieranego”, czyli częściowej refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia.

Na realizację projektu Gmina Lubicz pozyskała finansowanie na poziomie 85 proc. ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

25.02.19

drukuj (Koniec z bezrobociem. Panie wróciły do pracy)

 • Logosy
 • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...
 • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...
 • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...

Zapraszamy do lektury „Gońca gminnego”

Ukazał się pierwszy w tym roku numer „Gońca gminnego” - w odświeżonym wydaniu i w większej objętości. A co w nim znajdziecie?

W najnowszym numerze „Gońca” przeczytacie m.in. o tym, na jakie zadania radni przeznaczyli tegoroczny budżet.  Piszemy też o zebraniach wiejskich i budowie świetlicy w Młyńcu Drugim.

W numerze znajdzie także wiele użytecznych informacji: nowe godziny pracy urzędu, gdzie za darmo wywieźć śmieci, zaproszenie na Dzień Kobiet i bezpłatne szkolenia komputerowe oraz rozpiskę wyjazdów na basen i zajęć w świetlicach, a także gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów z uzależnieniem.

Nowością jest strona Rady Gminy Lubicz, gdzie przeczytacie felieton, prezentacje sylwetek radnych oraz rubrykę „Śladem interpelacji”, gdzie tym razem poruszono temat poradni w Lubiczu Górnym.

„Gońca” można dostać w urzędzie gminy, u wszystkich sołtysów, w szkołach, bibliotekach, a także we wszystkich innych gminnych instytucjach, w niektórych sklepach oraz w niedzielę w kościołach. Przeczytacie go także tutaj.

22.02.19

drukuj (Zapraszamy do lektury „Gońca gminnego”)

Zamierzasz złożyć wniosek o dowód? Koniecznie przeczytaj

Uwaga! Na przełomie lutego i marca w Polsce nastąpią zmiany dotyczące wydawania dowodów osobistych. Osoby, które w najbliższym czasie planują złożenie takiego wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją.

Jeżeli złożysz wniosek o nowy dowód osobisty przed 4 marca 2019 r., otrzymasz dowód osobisty bez warstwy elektronicznej. Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą już miały warstwę elektroniczną, dzięki której będzie można użyć e-dowodu do elektronicznej komunikacji m.in. z administracją publiczną.

Jeśli nowy dokument jest Ci potrzebny w najbliższych dniach, a wniosek chcesz złożyć online – zrób to jak najszybciej. Od środy 27 lutego 2019 r. nie będzie takiej możliwości. Ponownie wnioski online będzie można składać od poniedziałku – 4 marca 2019 r.

Jeżeli zależy Ci więc na szybkim załatwieniu sprawy przed 4 marca, przeczytaj nasze wskazówki i działaj zgodnie z nimi:

Składając wniosek – pamiętaj, aby go prawidłowo uzupełnić.

 • Przede wszystkim sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.
 • Składając wniosek online, wpisz swój numer telefonu – w razie konieczności urzędnik będzie mógł do Ciebie zadzwonić i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
 • Jeśli nie jesteś pewna/ pewien, czy Twoje zdjęcie spełnia wymagania lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości, idź do urzędu i tam – po wyjaśnieniu wątpliwości z urzędnikiem – złóż wniosek.

Ważne! W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu ogólnopolskiego Rejestru Dowodów Osobistych. 

Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/ miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś.

Szczegółowych informacji udziela: Barbara Wiertel, budynek B Urzędu Gminy Lubicz, pok. nr 5, e-mail dowody@lubicz.pl,  tel. 56 674 40 13.

20.02.19

drukuj (Zamierzasz złożyć wniosek o dowód? Koniecznie przeczytaj)

Razem w szczęściu i w chorobie

50 lat wspólnego życia w małżeństwie świętowali Ewa i Władysław Głowaccy z Gronowa. W imieniu prezydenta RP medale jubilatom wręczył wójt Marek Nicewicz.

Pan Władysław od kilku lat ciężko choruje, dlatego wójt wraz z kierownik USC Barbarą Zarębską Państwa Głowackich odwiedził w domu.

Państwo Głowaccy w Gronowie mieszkają ponad 30 lat. Przeprowadzili się tu z Gronówka, gdzie zamieszkali jako małżeństwo. Ślub brali w 1968 r. w Turznie.

 Pan Władysław pochodzi z okolic Pakości. Panią Ewę poznał w Gronowie, gdzie pracował jako murarz. Był zatrudniony w jednej z największych wówczas firm budowalnych w Toruniu. Firma budowała m.in. obie szkoły w Gronowie. Pan Władysław też ma w tym swój udział.

- Mąż potrafił wszystko zrobić, w domu również – chwali żona.  

Pani Ewa przez 10 lat pracowała jako pracownik cywilny w wojsku, m.in. konserwując sprzęt.

Państwo Głowaccy doczekali się dwóch córek i jednego syna. Mają troje wnucząt.

19.02.19

drukuj (Razem w szczęściu i w chorobie)

 • Wręczenie "Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie"...
 • Wręczenie "Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie"...
 • Wręczenie "Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie"...

Zagra reprezentacja Polski w piłce ulicznej!

24 lutego zapraszamy Państwa na „Zimowy halowy turniej piłki nożnej”. To nowa inicjatywa w naszej gminie, której celem jest nie tylko dostarczenie wrażeń sportowych, ale także promocja zdrowego i trzeźwego trybu życia. 

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie One Passion One Love WP  zaprosiło. reprezentację Polski w piłce ulicznej osób bezdomnych. Zagrają też m.in. drużyny lubickie Świeżaki i Wybujani, policjanci oraz drużyna Gmina Lubicz złożona m.in. z radnych i przedstawicieli gminnych instytucji oraz goście.  

Mamy nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie będą grać, to pojawią się, aby kibicować. Zachęcamy.

Turniej odbędzie się 24 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. Początek godz. 9.30, wręczenie pucharów ok. 17.00. Patronat – Gmina Lubicz.

19.02.19

drukuj (Zagra reprezentacja Polski w piłce ulicznej!)

Czasowe przerwy w dostawie prądu (18-22.02)

Prosimy o zapoznanie się z informacją przesłaną przez Energę - Operator związaną z planowanymi wyłączeniami prądu w przyszłym tygodniu.

drukuj (Czasowe przerwy w dostawie prądu (18-22.02))

Przetarg na budowę kanalizacji

Gmina ogłosiła przetarg na uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w tzw. aglomeracji lubickiej. Zachęcamy do składania ofert.  

Inwestycja obejmuje m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej, jej odgałęzień bocznych oraz przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków.

Na oferty czekamy do 25 lutego, do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

11.02.19

drukuj (Przetarg na budowę kanalizacji)

Teraz seniorzy! Ciekawi nowych wyzwań

Seniorzy z gminy Lubicz chętnie wychodzą z domu, ćwiczą, biorą udział w warsztatach, wyjeżdżają na wydarzenia kulturalne. To wszystko dzięki Klubom Wsparcia Seniora. W naszej gminie właśnie ruszył już drugi.

Projekt Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze zajęcia odbyły się 24 stycznia w wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4. Po Krobi jest to już drugie na terenie naszej gminy miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych, w tym starszych oraz niepełnosprawnych.

Projekt zaplanowano na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2020 roku. Zakłada się, że wezmą w nim udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy są dowożeni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie organizują im  czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnicy mają też zapewniony  obiad.

Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie na realizację projektu ze środków europejskich na poziomie 90 proc. wartości projektu.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług społecznych, w ramach ZIT  z Regionalnego Programu Operacyjnego

8.02.19

drukuj (Teraz seniorzy! Ciekawi nowych wyzwań)

 • Logotypy
 • Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym
 • Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym
 • Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu Górnym

Internet bez tajemnic. Bezpłatne szkolenie

Czy wiesz jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci? A może interesuje Cię jak otworzyć biznes internetowy albo jak skutecznie działać w sieciach internetowych? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w darmowym projekcie „Komputer na świat”.

Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu ich rozpoczęcia mają co najmniej 25 lat. Zajęcia zostaną przeprowadzone w 12-osobowych grupach  w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę. Pierwsze zajęcia już w kwietniu!

Moduły tematyczne szkolenia (do wyboru):

 1. Moduł „Rodzic w Internecie” poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnik szkolenia pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.
 2. Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). Uczestnik Pozna też dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 3. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 4. Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” poświęcony jest osobom, które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalających na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 5. Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Szkolenia z wyżej wymienionych tematów będą przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który postara się w jak najlepszy sposób przekazać informacje i podzielić się wiedzą z tych zakresów. Dla każdego uczestnika szkolenia organizatorzy zapewniają obiad oraz przerwy kawowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o wypełnienie załączonego formularza i złożenie go do 4 marca w dowolny ze sposobów:

- u sołtysa

- w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz (parter, pok. nr 9)

- w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. nr 7 budynek B Urzędu Gminy Lubicz)

- e-mailem na adres: j.nadolski@lubicz.pl.

6.02.19

drukuj (Internet bez tajemnic. Bezpłatne szkolenie)

 • Logosy

Rozliczając PIT, wspieraj gminę

Pieniądze z Twoich podatków mogą trafić do gminy Lubicz. Nie musisz być zameldowany, wystarczy że tu mieszkasz. Twoje pieniądze z PIT-u w prawie 38 proc. wracają do budżetu gminnego w postaci subwencji.

Twoje pieniądze z PIT-a, niezależnie czy wypełnionego tradycyjnie czy elektronicznie, gmina przeznacza m.in. na modernizację i budowę dróg, chodników, placów zabaw, obiektów sportowych i inne potrzeby. To dlatego samorząd może się rozwijać.

Aby ułatwić mieszkańcom roczne rozliczenie podatkowe, gmina Lubicz przystąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie”, dzięki któremu nasi mieszkańcy zeznanie podatkowe za 2018 r. mogą złożyć bezpłatnie, łatwo, szybko i bezpiecznie.

Spersonalizowaną dla Lubicza wersję programu PITax.pl znajdziecie na tej stronie internetowej, gdzie na dolnym ruchomym pasku umieściliśmy ikonę projektu „Wspieraj lokalnie”. Wystarczy w nią kliknąć i dalej postępować według podpowiedzi programu. Spersonalizowana wersja projektu zachęca też do przekazania 1% podatku organizacjom z terenu naszej gminy. Co bardzo istotne, składając deklarację podatkową PIT-36, PIT-36L, PIT-37 poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania w gminie Lubicz. Wystarczy, że adres zamieszkania wpiszesz w odpowiedniej rubryce w sekcji B.

6.02.19

drukuj (Rozliczając PIT, wspieraj gminę)

 • Sreen z programu

Dla pań zaśpiewają panowie

Gwiazdą tegorocznego Gminnego Święta Kobiet będzie zespól Vox! W programie również m.in. występ niespodzianka. Zapraszamy panie po odbiór bezpłatnych wejściówek.

VII edycja Gminnego Święta Kobiet odbędzie się 9 marca w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym.

W programie m.in.:

- od godz. 13.00 – stoiska promocyjne -  kiermasz biżuterii, porady kosmetyczne i wiele innych.

- możliwość skorzystania z porad przedstawicieli m.in. służby zdrowia,  pracownika socjalnego, terapeuty, radcy prawnego

- występ - niespodzianka

- tort z niespodzianką

- koncert zespołu VOX (godz. 16.00)

Ponadto:

- kawa, herbata, poczęstunek

- konkurs z nagrodami

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o odbiór bezpłatnych zaproszeń u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Lubicz (pok. nr 3) osobiście do 28 lutego br.

Przy okazji zgłoszeń prosimy również informować o woli skorzystania z transportu organizowanego przez gminę.

Do 23 lutego można również zgłaszać chęć wystawienia stoiska promocyjnego. Powinno ono dotyczyć przede wszystkim tych dziedzin, które mogą interesować współczesne kobiety, a więc np. kultury, sztuki, rękodzieła, mody, kosmetyków,  gotowania, zdrowego stylu życia, itp. Uwaga! Stoiska mogą być wystawiane przez mieszkańców Gminy Lubicz lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.


Więcej informacji/zgłoszenia: Monika Lewandowska - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 3, e-mail kultura@lubicz.pl, nr tel. 56 62 12 139.

4.02.19

drukuj (Dla pań zaśpiewają panowie)

 • Zespół Vox. Fot. Nadesłane

Pozbądź się szkodliwego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Uruchomienie „Programu priorytetowego AZBEST 2019” jest uzależnione od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 1 na parterze) na formularzu, który można pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej https://www.bip.lubicz.pl/6789,wzory-dokumentow-do-pobrania 

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1 lub tutaj).

Beneficjenci składający wniosek muszą być ujęci w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą w 50 proc. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i  w 50 proc. z budżetu Gminy Lubicz.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Beneficjenci, którzy nie będą mogli skorzystać z programu mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Więcej informacji: Sylwia Ostrowska - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 1, e-mail go@lubicz.pl, nr tel. 56 62 12 128.

4.02.19

drukuj (Pozbądź się szkodliwego azbestu)

Zapisz dziecko do szkoły i przedszkola

Uwaga! 11 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych. Wnioski należy składać do 28 lutego bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.

Szczegóły znajdują się tutaj.

31.01.19

drukuj (Zapisz dziecko do szkoły i przedszkola)

Budżet 2019. Na co gmina wyda pieniądze?

29 stycznia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Lubicz na rok 2019 z dochodami przekraczającymi 97 mln zł i wydatkami ponad 102 mln zł. 

Deficyt budżetowy sięgający prawie 5,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami.

- To niestety duży deficyt, ale i tak mniejszy o 1 mln zł od pierwotnego projektu budżetu przygotowanego przez poprzednie władze gminy – mówi wójt Marek Nicewicz. – Zmniejszenie przez nas wydatków nie wiąże się jednak z cięciami usług skierowanych do mieszkańców, ale z lepszym i bardziej przemyślanym planowaniem kosztów w obecnym roku budżetowym. Było to dla mnie bardzo ważne, dlatego budżet przyjęliśmy o miesiąc później niż zwykle. Ten czas wykorzystaliśmy właśnie na poprawienie budżetu i optymalizację kosztów.          

Przyjrzyjmy się na jakie zadania Rada Gminy Lubicz zagwarantowała środki w tegorocznym budżecie? To budowa kanalizacji w ramach aglomeracji lubickiej, a także przebudowa lub budowa ulic, m.in.:  Szkolnej w Lubiczu Dolnym, Nowej w Złotorii, Farmerskiej w Mierzynku czy Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii. Priorytetem jest także oświetlenie dróg gminnych i zapewnienie mieszkańcom komunikacji publicznej (MZK i busy). Gmina zapewniła również pieniądze na dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, wymianę pieców oraz usunięcie azbestu. W tegorocznym budżecie znalazło się też: dokończenie termomodernizacji szkoły w Lubiczu Górnym,  modernizacja świetlicy w Mierzynku, budowa świetlicy w Młyńcu Drugim, a także budowa parków w Złotorii, Krobi, Grębocinie i Lubiczu Górnym.

W planie wydatków budżetu uwzględniono również wnioski sołectw na finansowanie zadań ze środków uchwalonego przez radę gminy  Funduszu Sołeckiego, wynoszącego ponad pół mln zł.

Władze Lubicza zaznaczają, że tegoroczny budżet to głównie kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w poprzedniej kadencji.

Tradycyjnie gmina będzie współpracować finansowo z innymi samorządami przy zadaniach realizowanych na naszym terenie, m.in. budując drogę rowerową Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (z województwem) i w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Turzno – Rogówko - Lubicz Dolny (z powiatem).

Plan wydatków uwzględnia także zadania własne realizowane przez gminne jednostki organizacyjne, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Dla przykładu na szkolnictwo gmina w swoim budżecie zabezpiecza ok. 32 proc. budżetu.

Przewodniczący rady Zbigniew Barcikowski mówi: - Zaznaczę, że wspólnie z wójtem rozpoczęliśmy już również prace nad budżetami kolejnych lat, ponieważ chcemy opracować plan gospodarczy na całą kadencję. Po jego powstaniu każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć kiedy i jakie zadania będą realizowane.

Pełną uchwałę budżetową, ze szczegółowym planem dochodów i wydatków, zamieścimy w tym miejscu

30.01.19

drukuj (Budżet 2019. Na co gmina wyda pieniądze?)

Dyżur pracowników ZUS. Warto skorzystać

Zapraszamy na indywidualne konsultacje pracowników ZUS w Lubiczu Dolnym: 6 lutego w godz. od 10.00 do 12.00, sala nr 4 Urzędu Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21).

30.01.19

drukuj (Dyżur pracowników ZUS. Warto skorzystać)

Oddając krew, wspierasz potrzebujących

16 lutego w Lubiczu Dolnym będzie można oddać krew. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Tym razem poświęcone jest pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie. Ambulans z Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa w Bydgoszczy na mieszkańców naszej gminy będzie czekać 16 lutego na parkingu przy Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 12.00-16.00.

Osobom, które jeszcze nie brały udziału w akcji krwiodawstwa przedstawiamy, jak wygląda ona krok po kroku.

1. Wypełnianie kwestionariusza - dawca jest proszony o odpowiedź na szereg pytań dotyczących jego zdrowia oraz o podanie swoich danych personalnych.

2. Rejestracja - rejestratorka sprawdza, czy wszystkie dane personalne zostały prawidłowo wpisane w kwestionariuszu i nadaje każdemu dawcy niepowtarzalny numer donacji w systemie komputerowym.

3. Pobranie próbki krwi i oznaczenie stężenia hemoglobiny (Hb), której prawidłowa wartość jest niezbędna do przejścia do kolejnego etapu oddawania krwi.

4. Badanie lekarskie - lekarz kwalifikuję dawcę do oddania krwi pełnej na podstawie wywiadu lekarskiego, indywidualnych cech fizycznych dawcy (wzrost, waga, ciśnienie krwi) oraz mieszczących się w normie wyników oznaczania hemoglobiny (Hb).

5. Przygotowanie do poboru -  na tym etapie indywidualnie dla każdego dawcy oklejane są probówki i pojemniki do pobierania krwi. Pielęgniarka przeprowadza dezynfekcję miejsca wkłucia w zgięciu łokciowym.

6. Pobór krwi - oddawanie krwi pełnej trwa około 5 - 10 min.

7. 15-minutowy odpoczynek - po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady, sok) i podbija książeczkę honorowego krwiodawcy, jeśli już ją posiada.

30.01.19 r.

drukuj (Oddając krew, wspierasz potrzebujących)

We wtorek odbędzie się sesja budżetowa

29 stycznia o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Lubicz rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Lubicz. Radni m.in. uchwalą budżet na rok 2019. Obrady będą transmitowane w internecie. 

Sesję na żywo można śledzić tutaj.

Proponowany porządek obrad V sesji:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z objaśnieniami.

7. Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych.

8.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok

b) o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok

c) o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2018 – 2036.

9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

11. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz

b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

e) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”

h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”

13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

14. Podjęcie Stanowiska Nr 1 Rady Gminy Lubicz w sprawie zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów eksploatowanych i planowanych do eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, wynikającego z § 5 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

15. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

16. Zakończenie obrad.

25.01.19

drukuj (We wtorek odbędzie się sesja budżetowa)

Razem dla Kujaw i Pomorza

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników i mieszkańców wsi na spotkanie powiatowe  "Razem dla Kujaw i Pomorza". W naszym powiecie spotkania odbędą się w dwóch gminach, najbliżej w Łążynie II - 13 lutego o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej.

24.01.19

drukuj (Razem dla Kujaw i Pomorza)

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

Przypominamy plany polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Młodnik” Złotoria oraz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 235 „OSA” w Toruniu.

24.01.19

drukuj (Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019)

Najmłodszych uczniów zapraszamy do udziału w ciekawym projekcie

Rozpoczęła się rekrutacja do partnerskiego projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego przez trzy samorządy: Gminę Lubicz – lidera oraz partnerów Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka. Jakie dodatkowe zajęcia proponujemy dzieciom w ramach projektu? Przeczytajcie.

Wsparciem zostanie objętych 200 uczniów klas I-III oraz 14 nauczycieli z siedmiu szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.01.2019 do 31.08.2020 r. Zakłada, że uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, m.in. na zajęciach z robotyki lub programowania, natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęte specjalistycznym wsparciem, np. zajęciami z logopedą, grafomotorycznymi, artterapią czy zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z ortografii – zgodnie z potrzebami szkół. Z kolei nauczyciele podczas szkoleń podniosą swoje kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoły zakupią  też pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć.

Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

W naszej gminie projekt będzie realizowany w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Złotorii oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. Zapraszamy do udziału w nim uczniów z klas I-III. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać u wychowawców. 

23.01.19

 

drukuj (Najmłodszych uczniów zapraszamy do udziału w ciekawym projekcie)

 • Logotypy
 • Plakat informacyjny

Pół wieku wspólnej drogi przez życie

Jadwiga i Robert Bugajscy z Grębocina otrzymali od prezydenta RP „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”.

- 14 grudnia 2018 r. był dla nas dniem uroczystego obchodzenia 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego – opowiada pani Jadwiga. - Z uwagi na stan zdrowia męża, medale, którymi obdarzył nas prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wręczono nam w domu poprzez przedstawicieli Urzędu Gminy Lubicz panią sekretarz Teresę Gryciuk i panią Barbarę Zarębską, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętano o naszym trudzie wychowania pięciorga dzieci, budowania zrębów trwałej rodziny w jakże trudnych czasach i sołeckiej pracy męża w Grębocinie przez ponad 15 lat. Bardzo dziękujemy władzom samorządowym za pamięć, piękne życzenia i okolicznościowe prezenty.

Państwo Bugajscy w gminie Lubicz mieszkają od początku małżeństwa. Tutaj budowali dom, tutaj ich dzieci chodziły do szkoły, tutaj pracowali na gospodarstwie rolnym, bawili się na niejednej zabawie i tutaj chodzą do kościoła.

- Możemy śmiało zaświadczyć, że Gmina Lubicz zawsze stwarzała dobry klimat dla rodziny – podsumowują.

23.01.19

drukuj (Pół wieku wspólnej drogi przez życie)

 • Państwo Bugajscy w towarzystwie rodziny orzez sekretarz...

Ruszyły prace przy budowie świetlicy w Młyńcu Drugim

Mieszkańcy Młyńca Drugiego będą mieli swoje miejsce spotkań. W tym miesiącu wykonawca rozpoczął przygotowania pod budowę świetlicy wiejskiej.

- Wykonawca wprowadził się na plac budowy, ogrodził go, rozpoczął prace ziemne, wytyczył budynek – mówi wójt Marek Nicewicz. – Realizacja robót będzie zależała od warunków pogodowych. Świetlica powinna być gotowa jesienią.

Przypomnijmy - świetlica powstaje u zbiegu ulicy Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka. Powierzchnia budynku wyniesie ok. 170 m2. Znajdzie się w nim m.in. sala główna o powierzchni 108 m2, którą można w razie potrzeby podzielić na dwa oddzielne pomieszczenia. Świetlica będzie miała także pomieszczenia socjalne. Przed obiektem stanie 50 paneli fotowoltaicznych, dzięki którym budynek stanie się praktycznie samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Prace nad inwestycją rozpoczęły się już w 2017 roku, od jej zaprojektowania. W grudniu ub.r. został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę.

Koszt zadania to 950 tys. zł. Gmina pozyskała na nie 500 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

23.01.19

drukuj (Ruszyły prace przy budowie świetlicy w Młyńcu Drugim)

 • Rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy w Młyńcu Drugim
 • Rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy w Młyńcu Drugim
 • Rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy w Młyńcu Drugim

17.01.19

drukuj ()

We wtorki GOPS będzie otwarty dłużej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 lutego 2019 r. we wtorki zmieniają się godziny pracy ośrodka.

W każdy wtorek GOPS będzie otwarty w godzinach 7.00 – 18.00.

Z tym, że osoba od obsługi funduszu alimentacyjnego będzie dostępna w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 9.00 – 18.00 w ośrodku pomocy przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym (pok. nr 1). 

Natomiast osoba od obsługi dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych będzie dostępna w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 9.00 – 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym (pok. nr 4).

16.01.19

drukuj (We wtorki GOPS będzie otwarty dłużej)

Uwaga! 25 stycznia punkt konsultacyjny zamknięty

25 stycznia (piątek) Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych wyjątkowo będzie zamknięty. Piątkowy dyżur terapeuty został przeniesiony na wtorek 22 stycznia. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 9.00 - 14.00.

Przypominamy, że poza wyjątkowymi sytuacjami, jak opisana wyżej, terapeuta przyjmuje w piątki w świetlicy wiejskiej w budynku Lubickich Wodociągów w Lubiczu Dolnym. W tym roku o godzinę dłużej, czyli od 12.00 do 17.00.  Z kolei o 17.30 w tym samym miejscu rozpoczyna się spotkanie Grupy AA "Drwęca". 

15.01.19

drukuj (Uwaga! 25 stycznia punkt konsultacyjny zamknięty)

Relaks w basenie solankowym? Czemu nie! [aktualizacja]

Zachęcamy do wspólnych wyjazdów do Ciechocinka. Przypominamy, że gmina zapewnia i finansuje transport.

TERMINY

Planowane wyjazdy to: 8 - 9, 15 - 16 oraz  22 - 23 lutego, 1 - 2, 15 - 16, 22 - 23 i 29 - 30 marca oraz 5 – 6 i 12 - 13 kwietnia, a także 11-12 i 17-18 maja.

PIĄTKI

Pierwszy autokar

Złotoria -  przystanek linii autobusowej w kierunku Lubicza, 16:30

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele,16:45

Lubicz Dolny  - przy urzędzie, 16:50

Wejście na basen: I grupa godz. 18:10, II grupa 18:50; wyjazd z Ciechocinka ok. 19:40.

Drugi autokar

Gronowo - przy sklepie, 17:30

Brzezinko - przy OSP, 17:40

Rogówko - przy sklepie, 17:45

Jedwabno – przy sklepie, 18:50

Młyniec Pierwszy - przy szkole, 18:00

Młyniec Drugi – przystanek autobusowy za sklepem, 18:05

Krobia - przy firmie Novar, 18:10

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele, 18:15

Wejście na basen: I grupa godz. 19:30, II grupa 20:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 21:10.

SOBOTY

Grębocin - przy szkole, 11:00

Lubicz Dolny - przy urzędzie, 11:10

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele, 11:15

Złotoria - przystanek linii autobusowej 23 w kierunki Torunia, 11:20

Wejście na basen: I grupa godz. 12:30, II grupa 13:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 14:15.

 

Przypominamy – gmina zapewnia i finansuje transport. Koszt biletu wstępu na basen to 10 zł.

Zapisy: Urząd Gminy Lubicz, Monika Lewandowska, pok. nr 3, tel. 56 62 12 139.

 

15.01.19, edyt. 28.01.19, 7.02.19

 

drukuj (Relaks w basenie solankowym? Czemu nie! [aktualizacja])

Ferie ruszyły. Jak można spędzić czas?

Mamy dla Was kilka propozycji. Dla przykładu – jutro w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym będziecie mogli nauczyć się grać w szachy.

W szkole w Lubiczu Górnym zimowe wakacje zostaną wykorzystane na prace związane z termomodernizacją, dlatego szkoła, ze względu na bezpieczeństwo uczniów będzie dla nich zamknięta. W tym tygodniu (14-18.01) zajęcia odbywają się w szkołach w Młyńcu Pierwszym i Złotorii. W Młyńcu Pierwszym w godz. 9.00-13.00, w środę 9.30 – 15.30. W Złotorii – 8.00 - 12.00 (w środę nie ma zajęć).

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie z szachami do biblioteki w Lubiczu Dolnym – 15, 17 i 24 stycznia w godz. 16.00 – 17.30. Pod nr tel. 56 678 51 35 możecie sprawdzić czy nadal są wolne miejsca na warsztaty w bibliotece (również pierwszy tydzień ferii). Z kolei w bibliotece w Grębocinie za sprawą teatru cieni dzieci przeniosą się w świat baśni, bajek i opowieści – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 12.30 do 15.00. 

Poza tym po przerwie świąteczno-noworocznej wznawiamy cykliczne zajęcia w świetlicach.

Brzezinko: zajęcia dla dzieci w budynku OSP Brzezinko w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

Krobia: zajęcia gry GO w świetlicy wiejskiej (ul. Olimpijska 14) w środy w godz. 17.10 – 18.40.

Krobia: zajęcia tkactwa w świetlicy wiejskiej (ul. Olimpijska 14) w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30  (dla dorosłych).

Młyniec Pierwszy: zajęcia świetlicowe w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30.

Złotoria: zajęcia w sali gimnastycznej SP Złotoria w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30 (tenis).

 

Potrzebującym proponujemy również wsparcie psychologa Patrycji Łączkowskiej:

Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. Bocznej 4), wtorki w godz. 14.00 – 16.00

Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14), środa w godz. 15.00 – 17.00.

Złotoria, SP, czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

Gronowo, wizyty domowe, w godz. 15.00 – 17.00.

 

W wykazie zajęć wkrótce pojawią się kolejne miejscowości, dlatego prosimy o zaglądanie do Kalendarium lub tutaj. Zapotrzebowanie na zajęcia świetlicowe można też zgłaszać pod nr 56 621 2 138 lub u sołtysów.

14.01.19

drukuj (Ferie ruszyły. Jak można spędzić czas?)

Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich

Brzezinko:

zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci, w budynku OSP Brzezinko w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14): 

 • zajęcia umysłowo-matematyczne dla dzieci i młodzieży czyli gry GO w środy w godz. 17.10 – 18.40.
 • zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30
 • zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej w czwartki  w godz. 16.00 – 18.00 .

Lubicz Dolny: 

zajęcia z ceramiki (figurki, , wypalanie, zdobienie) w świetlicy środowiskowej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00. 

Młyniec Pierwszy:

zajęcia artystyczno-plastyczne w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30.

Złotoria:

zajęcia tenisa stołowego z trenerem ekstraligowym Rafałem Utylskim w sali gimnastycznej SP Złotoria dla dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30, natomiast dla dorosłych w poniedziałki 19.30 – 21.30 i środy od 19.00 – 21.00.

Mierzynek:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży we wtorki w godz. 16.30 – 19.30 w remizie OSP (szczegóły Jarosław Gryckiewicz, nr tel. 533 534 402).

Gronowo i Gronówko:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czwartki w godz. 16.30 – 19.30 w Gronowie (szczegóły Jarosław Gryckiewicz, nr tel. 533 534 402).

Grębocin:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czwartki w godz. 15.20 – 16.50 w świetlicy środowiskowej (ul. Szkolna 8).

W Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 56  w świetlicy środowiskowej (siedziba Lubickich Wodociągów) mieści się Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych, w którym w każdy piątek w godz. 12.00 – 17.00 przyjmuje terapeuta. Natomiast pół godziny później tj. od  godz. 17.30 odbywają się spotkania grupy AA.

W Lubiczu Górnym ul. Boczna 4 świetlica socjoterapeutyczna TPD zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Psycholog dla dzieci i dorosłych

Spotkania z psychologiem Patrycją Łączkowską:

Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. Bocznej 4), wtorki w godz. 14.00 – 16.00

Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14), środa w godz. 15.00 – 17.00.

Złotoria, SP, czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

Gronowo, Gronówko wizyty domowe, w godz. 15.00 – 17.00.

 

Szczegółowych informacji udzieli: Dorota Balejko, tel 56 62 12 138, e-mail: d.balejko@lubicz.pl

14.01.19, edyt.

drukuj (Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich)

Dyżury radnych Rady Gminy Lubicz oraz radnych powiatowych

Radni gminni pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Lubicz w każdy wtorek i czwartek – do końca stycznia w godz. 12.00 – 14.00. Od lutego, w związku z wydłużonymi godzinami pracy urzędu, radni będą pełnić dyżury we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 oraz w czwartki w godz. 12.00 -14.00.

Dyżury naprzemiennie pełnią:

Zbigniew Barcikowski – przewodniczący Rady Gminy Lubicz

Kazimierz Rybacki – wiceprzewodniczący

Zbigniew Szczepański – wiceprzewodniczący

Danuta Wojciechowska – przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji

Jolanta Nikiel – przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki

Aldona Peregonczuk – przewodnicząca komisji samorządu, budżetu i rozwoju

Teresa Klawińska – przewodnicząca komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny

Jerzy Guranowski – przewodniczący komisji rewizyjnej.

 

Od lutego dyżury pełnić będą również radni Powiatu Toruńskiego:

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska - w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.00 – 18.00

Leszek Syroka - w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. od 10.00 do 11.00.

11.01.19, edyt.

drukuj (Dyżury radnych Rady Gminy Lubicz oraz radnych powiatowych)

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że od 1 lutego można składać wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu wynosi obecnie 1zł na 1litr oleju. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w piśmie poniżej. Załączamy też druk wniosku.

10.01.19

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego dla rolników)

Godziny otwarcia Urzędu Gminy przedłużone

Od lutego Urząd Gminy Lubicz we wtorki będzie pracował do godz. 18.00.

Dla wygody mieszkańców wójt Marek Nicewicz przedłuża godziny pracy urzędu we wtorki. – Robimy to głównie dla aktywnych zawodowo, dając im czas i szansę na dojechanie do urzędu swojej gminy i załatwienie tu koniecznych spraw – mówi wójt, zaznaczając, że jednocześnie urząd zajmuje się rozwiązaniami, które mają pozwolić na jak najsprawniejszy kontakt on-line z gminą.

Od 1 lutego urząd pracuje więc w następujących godzinach:

w poniedziałki – 7.00 – 15.00,

wtorki 7.00 – 18.00,

środy – 7.00 – 15.00,

czwartki 7.00 – 15.00,

piątki 7.00 – 14.00.

9.01.19

drukuj (Godziny otwarcia Urzędu Gminy przedłużone)

Kto wyśle nam listy w Grębocinie?

Poczta Polska poszukuje przedsiębiorcy do prowadzenia Agencji Pocztowej w Grębocinie. Obecna działa tylko do 15 stycznia.

Na prośbę Poczty Polskiej zamieszczamy ofertę współpracy w Grębocinie. Oferta dotyczy prowadzenia Agencji Pocztowej. Niezbędne warunki to m.in. prowadzenie działalności gospodarczej i dysponowanie lokalem.  

Wszystkie szczegóły znajdziecie w załączonym piśmie.

Sprawa jest pilna, ponieważ obecna Agencja Pocztowa działa tylko do 15 stycznia.

7.01.19

drukuj (Kto wyśle nam listy w Grębocinie?)

Zebrania wiejskie już w lutym - czas wybrać sołtysów

Przed nami wybory rad sołeckich i sołtysów w 17 sołectwach gminy Lubicz. Odbędą się one w ramach wyborczych zebrań wiejskich we wszystkich wsiach - siedzibach sołectw w lutym 2019 roku.

Dla ułatwienia mieszkańcom udziału w tych zebraniach ustalono stałą godzinę rozpoczęcia na 18.00 w każdym z sołectw, tak aby każdy z mieszkańców mógł dotrzeć na spotkanie po pracy. Pierwsze spotkanie już 1 lutego. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy niżej w pdf.

W czasie zebrań wiejskich przeprowadzane będą wybory do rad sołeckich i na sołtysów, ale będzie również okazja uzyskania przydatnych informacji przygotowanych przez pracowników Urzędu Gminy, spotkania z nowym wójtem Gminy Lubicz Markiem Nicewiczem. To pierwsze z takich spotkań z mieszkańcami, drugie planowane jest na przełomie września i października.

Przypominamy, że sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Sołtysa i radę sołecką wybierać może każdy stały i pełnoletni mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, ujęty w stałym rejestrze wyborców w gminie. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są tajne, odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim. Kandydaci nie mogą ubiegać się jednocześnie o stanowisko sołtysa i członka rady. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku niższej frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 18.30.

4.01.19

drukuj (Zebrania wiejskie już w lutym - czas wybrać sołtysów)

Wójt nagrodził młodych sportowców

Na tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym wójt Marek Nicewicz nagrodził 37 utalentowanych młodych sportowców z naszej gminy, zdobywców medali w zawodach wysokiej rangi.

Takie spotkanie podsumowujące mijający rok odbywa się zawsze pod koniec grudnia. W tym roku w swoim wystąpieniu wójt Marek Nicewicz, sprawujący kadencję od kilku tygodni, skupił się na planach na przyszłość. Zapowiedział urząd bardziej otwarty dla obywateli. Mówił też m.in. o planach uruchomienia pierwszego nocnego autobusu z Torunia do naszej gminy, a także przystąpieniu gminy do projektu „Wspieraj lokalnie”, który umożliwi efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski poinformował m.in., że od połowy stycznia radni gminni rozpoczynają dyżury w urzędzie. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami rada będzie miała także za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.

Od lat głównym punktem spotkania świąteczno-noworocznego jest wręczenie nagród dla utalentowanych sportowców z naszej gminy. Marek Nicewicz wyróżnił 37 osób, zdobywających laury w takich dziedzinach, jak np. pływanie, kolarstwo, taniec czy kickboxing.

Poza tym wójt nagrodził trzech mieszkańców, którzy w tym roku otrzymali medale „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Pisaliśmy o nich tutaj.

drukuj (Wójt nagrodził młodych sportowców)

 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne 2018

Przyszła zima. Kto odśnieża chodniki, a kto drogi?

Za odśnieżanie chodników przylegających do posesji odpowiada jej właściciel. Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Drogowo-Budowlany w Rogowie oraz Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede wszystkim  z zapisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Śniegu nie wolno usuwać z chodnika na drogę. Należy go gromadzić na chodniku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników - w taki sposób, aby nie stwarzało to zagrożenia w ruchu drogowym, jak również w ruchu pieszych – wyjaśnia Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz. - Z góry dziękujemy mieszkańcom, którzy odśnieżając chodniki leżące przy ich posesjach, dbają o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.

Natomiast zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Drogowo-Budowlany w Rogowie, poza Lubiczem Dolnym i Lubiczem Górnym, gdzie za ulice odpowiada Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

Kontakty: zakład w Rogowie - tel. kom. 501 687 919; ZDGMiK - tel. 56 678 27 09.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Przypominamy też, że na terenie gminy znajdują się również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Kontakty do ich zarządców zamieściliśmy tutaj.

3.01.19

 

 

 

drukuj (Przyszła zima. Kto odśnieża chodniki, a kto drogi?)

Banery

Stopka