Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Zebrania wiejskie już w lutym - czas wybrać sołtysów

Przed nami wybory rad sołeckich i sołtysów w 17 sołectwach gminy Lubicz. Odbędą się one w ramach wyborczych zebrań wiejskich we wszystkich wsiach - siedzibach sołectw w lutym 2019 roku.

Dla ułatwienia mieszkańcom udziału w tych zebraniach ustalono stałą godzinę rozpoczęcia na 18.00 w każdym z sołectw, tak aby każdy z mieszkańców mógł dotrzeć na spotkanie po pracy. Pierwsze spotkanie już 1 lutego. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy niżej w pdf.

W czasie zebrań wiejskich przeprowadzane będą wybory do rad sołeckich i na sołtysów, ale będzie również okazja uzyskania przydatnych informacji przygotowanych przez pracowników Urzędu Gminy, spotkania z nowym wójtem Gminy Lubicz Markiem Nicewiczem. To pierwsze z takich spotkań z mieszkańcami, drugie planowane jest na przełomie września i października.

Przypominamy, że sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Sołtysa i radę sołecką wybierać może każdy stały i pełnoletni mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, ujęty w stałym rejestrze wyborców w gminie. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są tajne, odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim. Kandydaci nie mogą ubiegać się jednocześnie o stanowisko sołtysa i członka rady. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku niższej frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 18.30.

4.01.19

drukuj (Zebrania wiejskie już w lutym - czas wybrać sołtysów)

« wstecz

Banery

Stopka