Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Pozbądź się szkodliwego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Uruchomienie „Programu priorytetowego AZBEST 2019” jest uzależnione od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 1 na parterze) na formularzu, który można pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej https://www.bip.lubicz.pl/6789,wzory-dokumentow-do-pobrania 

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
  3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1 lub tutaj).

Beneficjenci składający wniosek muszą być ujęci w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą w 50 proc. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i  w 50 proc. z budżetu Gminy Lubicz.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Beneficjenci, którzy nie będą mogli skorzystać z programu mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Więcej informacji: Sylwia Ostrowska - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 1, e-mail go@lubicz.pl, nr tel. 56 62 12 128.

4.02.19

drukuj (Pozbądź się szkodliwego azbestu)

« wstecz

Banery

Stopka