Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Oddając krew, ratujesz innych

W naszej gminie po raz kolejny będzie można oddać krew.  Krwiobus przyjedzie do Lubicza Górnego 24 sierpnia na "Lubickie Lato". Zachęcamy do wsparcia potrzebujących.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie. Ambulans z Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa w Bydgoszczy na mieszkańców naszej gminy będzie czekać 24 sierpnia przy bramie wjazdowej szkoły w Lubiczu Górnym w godz. 12.00-16.00.

Osobom, które jeszcze nigdy nie brały udziału w akcji krwiodawstwa przedstawiamy, jak wygląda ona krok po kroku.

1. Wypełnianie kwestionariusza - dawca jest proszony o odpowiedź na szereg pytań dotyczących jego zdrowia oraz o podanie swoich danych personalnych.

2. Rejestracja - rejestratorka sprawdza, czy wszystkie dane personalne zostały prawidłowo wpisane w kwestionariuszu i nadaje każdemu dawcy niepowtarzalny numer donacji w systemie komputerowym.

3. Pobranie próbki krwi i oznaczenie stężenia hemoglobiny (Hb), której prawidłowa wartość jest niezbędna do przejścia do kolejnego etapu oddawania krwi.

4. Badanie lekarskie - lekarz kwalifikuję dawcę do oddania krwi pełnej na podstawie wywiadu lekarskiego, indywidualnych cech fizycznych dawcy (wzrost, waga, ciśnienie krwi) oraz mieszczących się w normie wyników oznaczania hemoglobiny (Hb).

5. Przygotowanie do poboru -  na tym etapie indywidualnie dla każdego dawcy oklejane są probówki i pojemniki do pobierania krwi. Pielęgniarka przeprowadza dezynfekcję miejsca wkłucia w zgięciu łokciowym.

6. Pobór krwi - oddawanie krwi pełnej trwa około 5 - 10 min.

7. 15-minutowy odpoczynek - po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady, sok) i podbija książeczkę honorowego krwiodawcy, jeśli już ją posiada.

6.08.19

drukuj (Oddając krew, ratujesz innych)

« wstecz

Banery

Stopka