Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych z funduszu sołeckiego

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-20 14:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-20 14:55


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Wykonanie malowania odnawialnego i nowego oznakowania poziomego na drogach w miejscowościach gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-20 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-20 14:51


Konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

  • data wytworzenia: 2019-05-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-17 15:11
 • data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 15:08


ORG.0002.5.2019                   

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Informuję o:

IX sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11.30  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
 2.  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
 3. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
 4.  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko
 5. w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika na ulicy Kamiennej w Lubiczu Górnym
 6. w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem na ul. Warszawską w miejscowości Lubicz Dolny
 7.  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Dworcowej w miejscowości Lubicz Dolny
 8.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
  1. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
  2. Zakończenie obrad.                                 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Zbigniew Barcikowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 14:22


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-09 14:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 15:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 13:53


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-08 15:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 15:11


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych szkół podstawowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkursy na wolne od dnia 1 września 2019 roku stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół podstawowych:

a)    Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, ul. Toruńska 10, 87-162 Lubicz;
b)    Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria;
c)    Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz; 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz, z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Poniżej zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów oraz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-05-08 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 07:49
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-05-08 10:15


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY LUBICZ ZA ROK 2018

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-25 08:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-25 08:19


Informacja - „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019”

Wójt Gminy Lubicz informuje, iż realizacją zadania dotyczącego: „Demontażu transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019”  wybrano ofertę firmę:

ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Jest to firma, która  złożyła najkorzystniejszą ofertę i spełniła wymogi formalne zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-19 08:20


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - „Wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną na imprezy plenerowe duże i małe”

  • data wytworzenia: 2019-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-15 15:56
 • data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-15 15:54


Protokół do zapytania ofertowego - dostawa 37 tabletów

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Oprogramowanie antywirusowe

  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16
  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16
  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16
 • data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:14


Konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-04 07:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 07:38


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-03 09:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 09:04


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-03 07:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 07:53


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup 160 szt. drzew wybranych gatunków i o parametrach wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert oraz 100 szt. palików wraz z ich dostarczeniem w wyznaczone miejsce na terenie Gminy Lubicz wg. harmonogramu”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 14:22


ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - dostawa 37 tabletów

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-02 12:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 12:53


ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa 37 tabletów

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-01 09:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 09:49


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

  • data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-29 15:16
 • data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 15:14


ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną na imprezy plenerowe duże i małe

  • data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-27 15:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 11:29
 • data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 15:44


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ - wyborcze zebranie wiejskie dla miejscowości Lubicz Górny

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-26 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 14:47


Ważne! Sprawdźmy drożność przepustów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z okresem wiosennym i możliwością wystąpienia silnych opadów, prosi o pilny przegląd przepustów pod zjazdami.


Nie wypalaj traw. Grożą za to kary

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przestrzegającym przed wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.  


ZAWIADOMIENIE Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska DOP-WOŚ.436.2.2019.MK

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-19 13:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:58


ZAPYTANIE OFERTOWE -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-19 13:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:37


ZAPYTANIE OFERTOWE - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 09:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 09:57


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Obsługa urządzeń

 • data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 16:02


Wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-12 14:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-12 14:40


CEIDG. Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę w 2019 r. materiałów reklamowych

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-25 12:13
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:00


Składanie zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl

W związku z ponownym okresem dokonywania rozliczeń rocznych, Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu prosi o zapoznanie się z nową usługą składania zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl. 


Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.


Informacja - "Uchwała antysmogowa"

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-20 15:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-20 15:08


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów reklamowych w 2019 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-13 12:10
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:01


Informacja

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  w 2019 roku.


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 08:06


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 07:59

Druga propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - skład i druk "Gońca gminnego"

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-04 10:57


Informacja - Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II"

Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności”, zostało ogłoszone w dniu 25.01.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie w wyznaczonym terminie, czyli do 29.01.2019 r do godz. 14.00 wpłynęło 6 ofert.


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga! 11 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 28 lutego bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Informacja ŚG.I.P.721.15.2018 z 16.01.2019

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-30 06:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 12:04

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-01-29 15:31
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 15:32


Zawiadomienie DOP-WOŚ.436.1.2019.MK z dnia 21.01.2019

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-28 08:16


Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-25 13:23

Modyfikacja Zapytania Ofertowego ROŚ.271.2.2019

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-28 12:05


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2019 r. materiałów biurowych

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-21 11:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 11:00


Ogłoszenie

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) w 2019 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 377,68 zł.

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 781,47 zł;

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2018 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75% - 586,10 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% - 312,59 zł.

Marek Nicewicz

 Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 08:09


OGŁOSZENIE - WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 15:13

Zapytanie ofertowe na skład i druk biuletynu informacyjnego „Goniec gminny"

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-01-11 09:25
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 09:25
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 09:14
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 09:14

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-04 12:54

Banery

Stopka