Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.24.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 maja 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.18.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dot. stabilizacji osuwisk nad rzeką Drwęca, w Gminie Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.16.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych), powietrznych pomp ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.15.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.14.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.13.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2019


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.12.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 marca 2019r.

w sprawie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.11.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 marca 2019r.

zmieniające zarządzenie 0050.2.9.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania stałego składu komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.10.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2019 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.9.2019 z dnia 6 lutego 2019r.

w sprawie powołania stałego składu komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.8.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego


Zarządzenie Nr 0050.2.7.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.6.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE 0050.2.3.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 stycznia 2019

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej


Zarządzenie Nr 0050.2.2.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska: inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju oraz podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz.

Banery

Stopka