Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r., z wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury - rozwoju wokalnego dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 151-67/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubicz i w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz oraz zasad jej koordynacji


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Urzędu Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA-A rok prod.2002, nr rejestracyjny CTR X606, posiadacz - Urząd Gminy Lubicz i ustalenia jej regulaminu pracy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego organizacji i przebiegu aukcji na sprzedaż pojazdu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/20 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

Banery

Stopka