Treść strony

Budowa światłowodu na terenie naszej gminy

Firma NEXERA – polski operator telekomunikacyjny -  w ubiegłym roku rozpoczęła na terenie gminy Lubicz działania związane z budową (a później z udostępnieniem w modelu hurtowym) nowoczesnej, dostępowej sieci światłowodowej (Next Generation Access – NGA).

Celem projektu jest likwidacja tzw. „białych plam NGA”, czyli punktów adresowych na mapie Polski, które nie znajdują się w zasięgu sieci umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu z minimalną prędkością 30 Mb/s. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Obecnie projektem objętych jest 530 000 gospodarstw domowych z czterech województw (w tym 164 000 z województwa kujawsko-pomorskiego) oraz 1 876 szkół. Cała sieć NEXERY umożliwi dostęp do szybkiego internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.

Model hurtowego operatora oznacza, że mieszkańcy znajdujący się w zasięgi sieci NEXERY będą mogli wybierać dowolnego dostawcę detalicznych usług dostępu do Internetu spośród operatorów działających na sieci NEXERY - NETIA, ORANGE, UPC Polska, Grupa Polsat i inni. Do listy operatorów nawiązujących współpracę z firmą NEXERA cały czas dochodzą nowe. Więcej informacji na stronie internetowej firmy.

Obszary z naszej gminy objęte aktualnie działaniami firmy NEXERA to części miejscowości Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Rogowo Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny, Nowa Wieś, Kopanino, Złotoria, Grębocin. W miejscowościach tych rozpoczęto uzgodnienia oraz prace wykonawcze, a także rozpoczęto podpisywanie umów z użytkownikami końcowymi, czyli właścicielami gospodarstw domowych i firm. W związku z tym, że projekt ten jest finansowany ze środków UE w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, to jest całkowicie bezpłatny dla użytkowników końcowych.

WAŻNE!

Codziennie do Urzędu Gminy Lubicz zgłaszają się mieszkańcy, do których dotarły informacje o działaniach NEXERY. Z uwagi na to, że gmina Lubicz nie jest ani inicjatorem projektu, ani jego uczestnikiem, ani w żaden inny sposób jego stroną, prosimy wszystkich potencjalnych zainteresowanych tym tematem i chcących uzyskać więcej informacji o tym przedsięwzięciu o kontakt bezpośrednio z firmą NEXERA.

Więcej informacji na stronie firmy – www.nexera.pl.

drukuj (Budowa światłowodu na terenie naszej gminy)

  • data: 2020-09-04

« wstecz