Treść strony

Informujemy, iż w związku z coraz liczniejszymi przypadkami koronawirusa w Polsce oraz zaleceniami rządu RP dyżury radnych w urzędzie gminy oraz w sołectwach zostają zawieszone do odwołania

 

 • Zbigniew Barcikowski

Zbigniew Barcikowski - przewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Młyńca Pierwszego i Drugiegopełni dyżur codziennie po uzgodnieniu telefonicznym godziny i miejsca, nr tel. 606 249 120; e-mail z.barcikowski@lubicz.pl

 • Kazimierz Rybacki

Kazimierz Rybacki - wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa – pełni dyżur w pierwszy czwartek miesiąca pod nr tel. 609 161 080, w godz. 17.00 - 18.00. W bardzo pilnych sprawach istnieje możliwość dojazdu radnego do miejsca zamieszkania petenta; e-mail k.rybacki@lubicz.pl

 • Zbigniew Szczepański

Zbigniew Szczepański - wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Złotorii – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Złotorii, o godz. 18.00; nr tel. 501 046 324, e-mail z.szczepanski@lubicz.pl

 • Zbigniew Bombolewski

Zbigniew Bombolewski

radny Lubicza Górnego – pełni dyżur 15. każdego miesiąca w godz. 16.00  -18.00 pod nr tel. 606 632 556; e-mail z.bombolewski@lubicz.pl

 • Justyna Dejewska

Justyna Dejewska

radna Lubicza Górnego i Mierzynkapełni dyżur pod nr tel. 511 402 210 lub osobiście, po uprzednim ustaleniu czasu i miejsca spotkania; e-mail j.dejewska@lubicz.pl

 • Jerzy Guranowski

Jerzy Guranowski

radny Grębocina – pełni dyżur w każdy poniedziałek w OSP Grębocin w  godz. 19.00 - 20.00 oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w godz. 18.00 - 19.00; nr tel. 602 698 299, e-mail j.guranowski@lubicz.pl

 • Małgorzata Jurkiewicz

Małgorzata Jurkiewicz

radna Grębocina – pełni dyżur w pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy środowiskowej w Grębocinie, w godz. 17.00 - 18.00; nr tel. 509 713 310, e-mail m.jurkiewicz@lubicz.pl

 • Teresa Klawińska

Teresa Klawińska

radna Lubicza Dolnego – pełni dyżur w miejscu zamieszkania – Lubicz Dolny, ul. Młyńska 5, w każdy poniedziałek o godz. 18.00, po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 509 833 653; e-mail t.klawinska@lubicz.pl

 • Jolanta Nikiel

Jolanta Nikiel

radna Jedwabna i Rogówka – pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00 - 19.00 pod nr tel. 886 342 740; e-mail j.nikiel@lubicz.pl

 • Aldona Peregonczuk

Aldona Peregonczuk

radna Złotorii – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Złotorii, o godz. 18.00; nr tel. 608 378 682,m e-mail a.peregonczuk@lubicz.pl

 • Juliusz Przybylski

Juliusz Przybylski

radny Lubicza Górnego – pełni dyżur w pierwszy czwartek miesiąca pod nr tel. 609 605 339 lub 721 368 190, w godz. 16.00  - 18.00; e-mail j.przybylski@lubicz.pl

 • Marcin Różycki

Marcin Różycki

radny Lubicza Dolnego – pełni dyżur w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 14.30-15.30 w Urzędzie Gminy Lubicz; nr tel. 609 585 591, e-mail m.rozycki@lubicz.pl

 • Jarosław Rybiński

Jarosław Rybiński

radny Krobi – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy wiejskiej w Krobi, w godz. 19.00-20.00 lub pod nr telefonu 691 366 777; e-mail j.rybinski@lubicz.pl

 • Danuta Wojciechowska

Danuta Wojciechowska

radna Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi – pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Grabowcu w godz. 17.00 – 18.00; nr tel. 694 573 582, 797 999 872, e-mail d.wojciechowska@lubicz.pl

 • Krzysztof Zając

Krzysztof Zając

radny Gronowa i Gronówka – pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 pod nr tel. 695 798 730, z możliwością podjechania do osoby zainteresowanej, w godzinach pełnienia dyżuru; e-mal k.zajac@lubicz.pl