Treść strony

W Urzędzie Gminy Lubicz przedstawiciele Rady Gminy Lubicz (przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący komisji stałych) pełnią dyżury naprzemiennie w każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00 w pokoju nr 15 (I piętro). Poza tym:

 

 • Zbigniew Barcikowski

Zbigniew Barcikowski - przewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Młyńca Pierwszego i Drugiegopełni dyżur codziennie po uzgodnieniu telefonicznym godziny i miejsca, nr tel. 606 249 120; e-mail z.barcikowski@lubicz.pl

 • Kazimierz Rybacki

Kazimierz Rybacki - wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa – pełni dyżur w pierwszy czwartek miesiąca pod nr tel. 609 161 080, w godz. 17.00 - 18.00. W bardzo pilnych sprawach istnieje możliwość dojazdu radnego do miejsca zamieszkania petenta; e-mail k.rybacki@lubicz.pl

 • Zbigniew Szczepański

Zbigniew Szczepański - wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz

radny Złotorii – pełni dyżur w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Złotorii po uzgodnieniu telefonicznym; nr tel. 501 046 324, e-mail z.szczepanski@lubicz.pl

 • Zbigniew Bombolewski

Zbigniew Bombolewski

radny Lubicza Górnego – pełni dyżur 15. każdego miesiąca w godz. 16.00  -18.00 pod nr tel. 606 632 556; e-mail z.bombolewski@lubicz.pl

 • Justyna Dejewska

Justyna Dejewska

radna Lubicza Górnego i Mierzynkapełni dyżur pod nr tel. 511 402 210 lub osobiście, po uprzednim ustaleniu czasu i miejsca spotkania; e-mail  j.dejewska@lubicz.pl

 • Jerzy Guranowski

Jerzy Guranowski

radny Grębocina – pełni dyżur w każdy poniedziałek w OSP Grębocin w  godz. 19.00 - 20.00 oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w godz. 18.00 - 19.00; nr tel. 602 698 299, e-mail j.guranowski@lubicz.pl

 • Małgorzata Jurkiewicz

Małgorzata Jurkiewicz

radna Grębocina – pełni dyżur w miejscu zamieszkania, Grębocin ul. Okrężna 14a po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 509 713 310; e-mail m.jurkiewicz@lubicz.pl

 • Teresa Klawińska

Teresa Klawińska

radna Lubicza Dolnego – pełni dyżur w miejscu zamieszkania – Lubicz Dolny, ul. Młyńska 5, po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 509 833 653; e-mail t.klawinska@lubicz.pl

 • Jolanta Nikiel

Jolanta Nikiel

radna Jedwabna i Rogówka – pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00 - 19.00 pod nr tel. 886 342 740; e-mail j.nikiel@lubicz.pl

 • Aldona Peregonczuk

Aldona Peregonczuk

radna Złotorii – pełni dyżur w ostatni czwartek miesiąca w godz. godz.16.00 - 18.00 pod nr tel. 608 378 682; e-mail a.peregonczuk@lubicz.pl

 • Juliusz Przybylski

Juliusz Przybylski

radny Lubicza Górnego – pełni dyżur w pierwszy czwartek miesiąca pod nr tel. 721 368 190, w godz. 16.00  - 18.00;  e-mail j.przybylski@lubicz.pl

 • Marcin Różycki

Marcin Różycki

radny Lubicza Dolnego – pełni dyżur w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 14.30-15.30 w Urzędzie Gminy Lubicz; nr tel. 609 585 591, e-mail m.rozycki@lubicz.pl

 • Jarosław Rybiński

Jarosław Rybiński

radny Krobi – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy wiejskiej w Krobi, w godz. 19.00-20.00 lub pod nr telefonu 691 366 777; e-mail j.rybinski@lubicz.pl

 • Danuta Wojciechowska

Danuta Wojciechowska

radna Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi – pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Grabowcu w godz.18.00 –19.00; nr tel. 694 573 582, 797 999 872; e-mail d.wojciechowska@lubicz.pl

 • Krzysztof Zając

Krzysztof Zając

radny Gronowa i Gronówka – pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 pod nr tel. 695 798 730, z możliwością podjechania do osoby zainteresowanej, w godzinach pełnienia dyżuru; e-mal  k.zajac@lubicz.pl