Treść strony

Lubicz to gmina przyjazna inwestorom. Na początku 2017 r. samorząd Lubicza wykonał kolejny istotny gest w kierunku przedsiębiorców. Na wniosek wójta Rada Gminy Lubicz uchwaliła zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości.
Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest pisemne zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnień jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Zwolnienie wynosi 35 proc. kosztów kwalifikujących, a jego okres (nawet do 4 lat) zależny zarówno od kosztów inwestycji, jak i tych związanych z nowymi miejscami pracy.
Jakie inwestycje podlegają zwolnieniom? To utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcji istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej), zmiana całościowego procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotychczas nie wytwarzanych i nabycie przedsiębiorstwa w likwidacji. 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała Nr XXX/374/2017