Treść strony

001

Uchwała Nr XVI/183/95 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego z dnia 08.03.1996r. Nr 4, poz. 25

Tekst uchwały

Rysunek planu

  • 001 rysunek