Treść strony

002

Uchwała Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996r  .w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 p nom 8 MPa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego z dnia 24.02.1997r. Nr 7, poz. 44

Rysunek planu

  • Rysunek planu