Treść strony

006

 

Uchwała Nr XXXIV/449/97 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego z dnia 03.11.1997 r. Nr 30, poz. 228

Rysunek planu

  • 006 rysunek
    Rysunek planu