Treść strony

012

Uchwała Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.06.1999 r. Nr 37, poz. 284

Rysunek planu

  • Rysunek planu