Treść strony

020

Uchwała Nr XI/178/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 maja 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 95/9 i 96/14 położone w miejscowości Młyniec Drugi opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.1999 r. Nr 81, poz. 947

 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • Rysunek planu