Treść strony

023

Uchwała Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2000r. Nr 33, poz. 317

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 23_UCHWALA_NR_XVII_275_99_ZAŁĄCZNIK