Treść strony

024

Uchwała Nr XX/309/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu Drugim opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 438 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 24_UCHWALA_NR_XX_309_2000_ZAŁĄCZNIK