Treść strony

025

Uchwała Nr XX/310/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 59/4 i 59/6 w Mierzynku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 439

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 25_UCHWALA_NR_XX_310_2000_ZAŁĄCZNIK