Treść strony

026

Uchwała Nr XX/311/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 104/4 w Mierzynku opublikowana w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 440

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 26_UCHWALA_NR_XX_311_2000_ZAŁĄCZNIK