Treść strony

027

Uchwała Nr XX/312/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 7, 8, 18, 65/10, 66/5 i 26/1 w Mierzynku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 441

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 27_UCHWALA_NR_XX_312_2000_ZAŁĄCZNIK