Treść strony

028

Uchwała Nr XX/313/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 161/1 w Mierzynku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 442

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 28_UCHWALA_NR_XX_313_2000_ZAŁĄCZNIK