Treść strony

030

Uchwała Nr XX/315/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 64 w Jedwabnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.08.2000 r. Nr 54, poz. 444

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 30_UCHWALA_NR_XX_315_2000_ZAŁĄCZNIK