Treść strony

031

Uchwała Nr XX/316/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 61/1 w Grabowcu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 21 sierpnia 2000r. nr 54 pozycja 445

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 31_UCHWALA_NR_XX_316_2000_ZAŁĄCZNIK