Treść strony

034

Uchwała Nr XX/319/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 535/1 w Grębocinie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 24 sierpnia 2000r. nr 56 pozycja 455

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 34_UCHWALA_NR_XX_319_2000_ZAŁĄCZNIK