Treść strony

036

Uchwała Nr XX/321/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr 50/5 w Rogowie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko -  Pomorskiego z 24 sierpnia 2000r. nr 56 pozycja 457

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 36_UCHWALA_NR_XX_321_2000_ZAŁĄCZNIK