Treść strony

040

Uchwała Nr XX/325/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej część działek 52/2 i 71/3 oraz działkę nr 53/1 w Młyńcu Drugim opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego  z dnia 24 sierpnia 2000 roku nr 56 pozycja 461

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 40_UCHWALA_NR_XX_325_2000_ZAŁĄCZNIK